Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Vlaams-Brabant
Universitair of HOLT
Boekhouder-internet.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE SINT-PIETERS-LEEUW
(Ecode5414)

U zal tewerkgesteld worden in de PZ ZENNEVALLEI. (5905)

 

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Dieter KEYENBERG 
Bijzondere Rekenplichtige
Tel : 02/363.93.51
Email :dieter.keyenberg@politiezennevallei.be
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - Financiën
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4615 N 17 04
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

De adviseur is de rechtstreekse adviseur van de bijzondere rekenmichtige van de politiezone. Hij/zij legt aan deze ook verantwoording af.
De adviseur staat in voor de uitvoering van volgende niet-limitatieve taken :

 • voorbereiden van de begroting en de meerjarenplanning van de politiezone ;
 • opvolgen van de kredieten binnen de politiezone ;
 • ontwikkelen van tools in het kader van de financiële rapportage ;
 • opstellen van financiële rapporten ;
 • voorbereiden van de jaarrekeningen van de politiezone ;
 • controle van de maandelijkse weddebestanden aangeleverd door SSGPI ;
 • beheer van de boekhouding van de politiezone ;
 • voorbereiding van mandatenlijsten ;
 • ondersteunen van het team logistieke ondersteuning binnen de afdeling FITLOG ;
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Pepingensesteenweg 250 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 • Master diploma (bij voorkeur in de economische-financiële richting)
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 • grondige kennis van de wettelijke bepalingen met betrekking tot het politiewezen ;
 • grondige kennis van de eigen organsiatie (visie, missie, waarden, zonaal veiligheidsplan) ;
 • kennis van de principes van excellente politiezorg ;
 • kennis van beleidsontwikkeling en opvolging ;
 • grondige kennis van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de geïntegreerde politie ;
 • kennis van organsiatie – en projectmanagement,
 • kennis hebben van de administratieve en financiële afhandeling inzake personeel en middelen ;
 • beschikken over een grondiige kennis van de regelgeving inzake politiefinanciën ;
 • kennis inzake de wet op de overheidsopdrachten ;
 • kennis van organisatie- en projectmanagement ;
 • goede kennis en vlot gebruik van informaticatoepassingen (o.a. Word, Excel,…..) ;
 • goede kennis van informatiebeheer- en dossieropvolgingssysteem ;


Vaardigheden :

 • beschikken over communicatieve en redactionele vaardigheden ;
 • autonoom en procesgericht functioneren ;
 • problemen kunnen analyseren en oplossen ;
 • kunnen plannen en organiseren ;
 • de bekwaamheid om verschillende opdrachten tot een goed einde te brengen en dit met de ter beschikking gestelde werkvormen en middelen ;
 • de bekwaamheid om bij wet bepaalde en door de overheden opgelegde opdrachten uit te voeren ;
 • zelfstandig beslissingen kunnen nemen ;
 • initiatief durven nemen ;
 • bekwaamheid tot onderhandelen en samenwerken ;
 • probleemoplossend ingesteld ;


Attitudes :

 • doordrongen zijn van de filosofie van excellente politiezorg
 • doordrongen zijn van de filosofie van maatschappelijk verantwoord ondernemen- discreet, integer, betrouwbaar en loyaal zijn
 • initiatief tonen en blijk geven van doorzettingsvermogen
 • oplossingsgericht kunnen werken
 • dynamisch, flexibel en stressbestendig zijn
 • tactvol zijn
 • nauwgezet en stipt kunnen werken
 • respect voor deadlines en procedures
 • voorbeeldfunctie
 • stressbestendig zijn
 • openstaan voor problemen van alle personeelsleden en deze discreet kunnen behandelen
 • innovatief denken
 • beschikken over verantwoordelijkheidszin
 • dienstoverschrijdend denken en werken
 • zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
 • onderschrijven en naleven van de deontologische code van de politie
 • bijdragen tot een positieve werksfeer en de goede interne samenwerking in het korps
 • bereid zijn om opleiding/bijscholing te volgen
 • bij urgentie : bereid tot het leveren van onregematige prestaties

Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature :
Bijkomende inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de bijzondere rekenplichtige Adviseur Dieter KEYENBERG tel. 02 363 93 51 - Adviseur Joëlle BRICHAU tel. 02 359 99 23/25.

 

Kennistest :
Een CV, kopie van het diploma en motivatiebrief zullen het mobiliteitsdossier vergezellen. De kandidaten zullen onderworpen worden aan een schriftelijke kennistest en een selectiegesprek. Akkoord om aan een assessmentproef deel te nemen door een extern bedrijf en de resultaten ervan te delen met de selectiecommissie, niet als uitsluitende proef, wel als richtinggevende proef voor de kandidaat en voor de politiezone.

Uiterste inschrijvingsdatum: 1 januari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A11 (36.613,99€ minimum tot 56.719,89€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier