Vacature voor:
Operationeel personeel
Voltijds (38u/week)  
België
Geen diplomavereiste
Agente.jpg


      
Van persoonlijke voldoening tot openbaar belang! En alles er tussenin.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
GEINTEGREERDE POLITIE, GESTRUCTUREERD OP TWEE NIVEAUS
(Ecode0000)

WERVINGSRESERVE VOOR PROVINCIE ANTWERPEN.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Job Info 
Tel : 0800/99 404
Fax : 02/642 79 91
Email :rekrutering@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
AGENT VAN POLITIE (M/V) 
Statutaire betrekking Kader van agenten van politie Ref n: 2017-AP-ANT-NL    
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

De agent van politie staat hoofdzakelijk in voor specifieke opdrachten die de algemene verkeersveiligheid aanbelangen.
De agent van politie heeft beperkte politiebevoegdheden. Namelijk hij / zij legt zich vooral toe op vaststellingen van verkeersongelukken, verkeersregeling en –toezicht, toezicht op de naleving van politieverordeningen. De agent van politie kan ook worden ingezet voor federale opdrachten, lokale veiligheidsprojecten of andere taken in het kader van een geïntegreerde korpswerking.

Op dit ogenblik is de geïntegreerde politie op zoek naar agenten van politie met het oog op het instellen van een wervingsreserve (Provincie Antwerpen) ter versterking van het actuele contingent. Deze laureaten, ingeschreven in de wervingsreserve, zullen uiteindelijk geselecteerd worden door de aanwervende politiezones in functie van de behoeften. Eenmaal aangeworven, zullen zij toegewezen worden aan de basisopleiding van agent van politie, die zal doorgaan in het provinciaal opleidingscentrum te Asse.

 vacante betrekkingen.
Werkplaats: De werkplaats zal worden bepaald in functie  van -  de aanwervende politiezone.
Datum van indiensttreding: Nader te bepalen in functie van de kaderbehoeften.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
  • Er is geen diplomavereiste. Maar met een diploma van minstens niveau C kan u vrijstellingen bekomen.

  • In het bezit zijn van een rijbewijs B.
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor Kader van agenten van politie.

Specifieke vereisten voor de betrekking:
  • Belg zijn
  • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
  • Van onbesproken gedrag zijn
  • Voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten
  • Ten minste 18 jaar oud zijn
  • Een blanco uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
  • Niet het voorwerp uitmaken van een wettelijk verbod om wapens te dragen, noch weigeren of zich onthouden, verklaren te weigeren of zich te onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en ander ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten of richtlijnen terzake zijn bepaald
  • Over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en geen enkele handicap vertonen
Uiterste inschrijvingsdatum: 15 januari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal HUA1 (23.852,44€ minimum tot 31.941,82€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis medische zorgen
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier