Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Antwerpen
Universitair of HOLT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE ANTWERPEN
(Ecode5345)

Lokale Politie Antwerpen is het grootste lokale politiekorps van België. Solliciteer je voor een job bij Politie Antwerpen, dan kies je voor doorgroeimogelijkheden, een uitgebreid opleidingsaanbod, teamspirit en afwisseling in een organisatie met meer dan 2650 personeelsleden. Wij zijn voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente collega’s met diverse achtergrond. We bieden je een vaste betrekking aan bij een dynamische en groeiende overheidsorganisatie.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Jo De Geest 
Tel : 03/3385799
Email :jobs@politie.antwerpen.be
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - Diensthoofd Steundienst
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4605 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Wat zal je als diensthoofd Steundienst doen?

Je leidt de steundienst en neemt de eindverantwoordelijkheid over de algemene coördinatie en de uitvoering van de taken. De steundienst omvat het secretariaat, de dienstregeling, planning en receptie op de tijdelijke mastersite Noorderlaan. Je garandeert een goede werking van de dienst en zorgt voor een maximale dienstverlening en klanttevredenheid.

Je takenpakket ziet er als volgt uit:

 • Je formuleert en stuurt het dienstbeleid bij.  Je zorgt er voor dat de vooropgestelde doelstellingen gehaald worden en rapporteert hierover op regelmatige tijdstippen aan de directeur
 • Je staat in voor de algemene leiding over de dienst en zorgt voor een efficiënte, klantgerichte en kostenbewuste organisatie van deze dienst
 • Je stuurt je medewerkers aan, je begeleidt, coacht en evalueert hen om zo de aanwezige kennis optimaal te laten renderen
 • Je bent spreekbuis tussen medewerkers en leiding.  Je zorgt op regelmatige basis voor de nodige overlegmomenten met de eigen medewerkers.
 • Je hebt aandacht voor het welzijn van de eigen medewerkers en bij problemen bespreek je deze met de directeur
 • Je ziet toe op een correcte in- en uitstroom van de administratieve en gerechtelijke stukken
 • Je fungeert als tussenpersoon tussen de operationele entiteiten en de steundienst waarbij de focus ligt op de operaties, rekening houdend met de statutaire bepalingen.
 • Je zoekt samen met de teamleiders mee naar creatieve oplossingen om de planning van de operaties mogelijk te maken, in het bijzonder bij grootschalige en/of last minute mobilisaties van personeelsleden.
 • Je ziet toe op het tijdig publiceren van de planning en de tijdige registratie van de gepresteerde diensten.  Je verliest hierbij de kwaliteit nooit uit het oog.
 • Je streeft naar een kwaliteitsvol en klantvriendelijk onthaal (receptie) op de tijdelijke mastersite Noorderlaan.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Noorderlaan 500 - 2030 ANTWERPEN.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 • Je bent in het bezit van een master diploma en hebt bij voorkeur een aantal jaren ervaring in leidinggeven.
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Wie ben jij?

 • Je bent klantgericht en hebt een hands-on-mentaliteit
 • Je bent stressbestendig
 • Je bent flexibel
 • Je bent communicatief
 • Je hebt een algemene kennis van managementprincipes- en technieken
 • Je hebt een algemene kennis van de statutaire bepalingen inzake de arbeidstijdregistratie
 • Je hebt een algemene kennis van diverse softwaretoepassingen en -pakketten (MS Office)
 • Je hebt een algemene kennis van de werking van de lokale overheden of bent bereid je hierin bij te scholen
 • Je hebt een algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie en eigen organisatie of bent bereid je hierin bij te scholen
 • Je hebt een algemene kennis van het politiestatuut of bent bereid je hierin bij te scholen
 • Je hebt een algemene kennis van het Nationaal Veiligheidsplan, Zonaal Veiligheidsplan, bestuursakkoord of bent bereid je hierin bij te scholen

Wat mag je van ons verwachten?

Geïndexeerd loon:

We bieden je een statutaire betrekking aan. Je start in salarisschaal A11.  Het bruto maandsalaris ligt tussen €3051,16 en €4726,66. Bekijk de loonsimulator op www.jobpol.be om een gedetailleerde inschatting te maken van je salaris.

Andere voordelen:

 • Attractieve vaste verloning aangevuld met vakantiegeld en eindejaarspremie.
 • Na een jaar tewerkstelling kan je, indien je slaagt in een gecertificeerde opleiding, jaarlijks een competentietoelage van €2000 bruto ontvangen.
 • 32 dagen jaarlijkse vakantie + 2 dagen van de korpschef (bovenop feestdagen).
 • Verschillende verlofstelsels zoals ouderschapsverlof mogelijk.
 • Diverse opleidingsmogelijkheden en doorgroeimogelijkheden.
 • Goed balans werk-privé: mits onderling overleg en rekening houdend met enkele teamafspraken is er de mogelijkheid om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken
 • Fietsvergoeding of gratis gebruik van openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te laten sluiten.
 • Interessante voordelen via onze personeelsvereniging (korting op tickets en in winkels)
 • Werken in een bruisende stad met divers en multicultureel karakter
 • Werken in een dynamisch team van zeer gemotiveerde collega’s
 • Werken met en voor mensen
 • Je zal werken op de Noorderlaan 500, 2030 Antwerpen
 • Tegen 2020 wordt de verhuis voorzien naar een volledig nieuw mastergebouw, dat voldoet aan alle moderne eisen van tewerkstelling

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?

 • Cognitieve vaardigheidsproef (bij Federale Politie te Brussel): Deze proef bestaat uit enkele psychotechnische testen waarmee we jouw logisch redeneervermogen kunnen evalueren. Dit o.a. via cijfer- en figuurreeksen of woordassociaties. Hiernaast onderwerpen we je aan een taalproef. Als je slaagt zijn de resultaten onbeperkt geldig.
 • Selectie-interview (bij Lokale Politie Antwerpen): In het selectie-interview peilen we naar je motivatie, werkervaring en competenties. U zal hiervoor een uitnodiging ontvangen per mail.
 • Eindselectie en moraliteitsonderzoek: Na een grondige beoordeling van de kandidaten stelt de selectiejury een gemotiveerde eindrangschikking op. Na het informeren en feliciteren van de laureaat gaan we na of diens gedrag wel in overeenstemming is (geweest) met onze deontologische code. Na een positief afgerond onderzoek stellen we alles in het werk om een snelle start te garanderen.

Hoe stel je je kandidaat?

Solliciteren doe je via de site van de federale politie: www.jobpol.be. Dit kan tot en met 23 februari 2018.Je kandidatuur is geldig als je onderstaande documenten mailt naar calogn@jobpol.be of per post opstuurt naar de dienst rekrutering en selectie van de Federale Politie (Kroonstraat 145 A, 1050 Brussel):

 • Het ingevulde inschrijvingsformulier
 • Een uittreksel uit het strafregister van maximum 3 maand oud (opvraagbaar bij je gemeente)
 • Een kopie van je hoogst behaalde diploma
 • Je CV en je motivatiebrief
 • Indien van toepassing: een kopie van het attest van slagen voor de cognitieve vaardigheidsproef en/of van deelneming aan de persoonlijkheidsproef

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij de selectiedienst (tel. 0800/62.333 of jobs@politie.antwerpen.be ) Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij commissaris Jo De Geest, Directeur Operaties  (tel. 03/338.57.99).

Uiterste inschrijvingsdatum: 23 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A11 (36.613,99€ minimum tot 56.719,89€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier