Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Vlaams-Brabant
Secundair onderwijs
Admin01.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE SINT-PIETERS-LEEUW
(Ecode5414)

U zal tewerkgesteld worden in de PZ Zennevallei (5905).

 

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Reinhard Beerens 
Tel : 02/363.93.18
Email :reinhard.beerens@politiezennevallei.be
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) - Assistent onhtaal
Statutaire betrekkingNiveau C Ref n: S 6641 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

De onthaal-assistent staat in voor een professioneel onthaal van de klant zowel aan de onthaalbalie als telefonisch.   

Bij de functie  van onthaal assistent horen de volgende niet-limitatieve taken:

 • opvang van bezoekers/legitimatie bezoekers
 • te woord staan en verwijzen van bezoekers, personeel en verstrekken van algemene inlichtingen
 • inkomende en uitgaande gespreken verzorgen (telefoon en radio)
 • administratief werk in functie van onthaal
 • in ontvangst nemen en beheren van kleine gevonden voorwerpen
 • instaan voor allerhande administratieve ondersteuning binnen de politiepost
 • opstellen van meldingsfiches naar aanleiding van klachten en aangiften
 • uitvoeren van opdrachten op vraag van de coördinator onthaal/klachten/kantschriften of de postoverste van de politiepost
 • uitvoeren van administratieve verrichtingen (opstellen attesten, beheren attesten en documenten,…)             
 • klasseren van processen-verbaal en administratieve verslagen
 • doorgeven van lokale meldingen aan het CIC Leuven
 • onthaal van de burgers, informatieverstrekking en doorverwijzing
 • administratie van de kantschriften (aanmaak van uitnodigingen – opvolging van de stand van zaken van de dossiers…)
 • werken in permanentiesysteem (rolsysteem) met 12-uur diensten
 • meewerken in een feedback-systeem inzake meldingen
2 vacante betrekkingen.
Werkplaats: Pepingensesteenweg 250 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 • goede kennis van informaticatoepassingen (word en Excel)
 • inzicht hebben in de werking van de politiediensten
 • goede kennis van de gemeentelijke voorzieningen
 • in bezit rijbewijs B
 • goede kennis Nederlands


Vaardigheden :

 • zelfstandig en met verantwoordelijkheidsgevoel kunnen werken
 • zin voor initiatief
 • stressbestendig zijn
 • prioriteiten kunnen stellen
 • klantvriendelijk en met diplomatie t.o.v. interne en externe klanten kunnen werken
 • beschikt over communicatieve vaardigheden
 • beschikken over zin voor organisatie, orde en werkmethode


Attitudes :

 • dynamisch, flexibel en stressbestendig zijn
 • discreet, integer, betrouwbaar en loyaal zijn
 • initiatief tonen en blijk geven van doorzettingsvermogen
 • oplossingsgericht kunnen werken
 • voorbeeldfunctie
 • teamspeler
 • sociaal ingesteld
 • extern en intern klantgericht
 • voorbeeldfunctie
 • beschikken over verantwoordelijkheidszin
 • onderschrijven en naleven van de deontologische code van de politie
 • bijdragen tot een positieve werksfeer en de goede interne samenwerking in het korps
 • bereid zijn om opleiding/bijscholing te volgen
 • bereid zijn tot onregelmatige prestaties bij dienstnoodwendigheden

Kennistest :

Een CV, motivatiebrief en kopie van het diploma zullen het mobiliteitsdossier vergezellen. Afhankelijk van het aantal kandidaten zullen de kandidaten onderworpen worden aan een schriftelijke kennistest en/of interview.

Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature :
Bijkomende inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij CP Reinhard Beerens tel. 02 363 93 18, HINP Van Dyck Marc 02 363 93 19, HR - Adviseur Joëlle Brichau tel. 02 359 99 23/25.

Gewone plaats van het werk:

Politiepost Halle

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 23 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.885,6€ minimum tot 37.899,19€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier