Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Oost-Vlaanderen
HOKT
Admin01.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE KRUIBEKE/TEMSE
(Ecode5433)

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau en dezelfde graad.

Wervingsreserve van 24 maanden.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Veerle Van Raemdonck 
Diensthoofd HRM & Logistiek
Tel : 03 710 97 44
Email :Veerle.VanRaemdonck@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
COMMUNICATIECONSULENT (M/V) 
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5619 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Perscommunicatie:

U bent persverantwoordelijke. Dit betekent o.a.: contact onderhouden met de pers, opmaken persberichten en samenstellen persmappen.

Externe en interne communicatie - beleidsondersteuning:

 • U ontwikkelt en implementeert een communicatiebeleid en -strategie in samenwerking met het bestuur en het managementteam.
 • U staat in voor de implementatie en opvolging van sociale media zoals Facebook, Twitter, webapplicaties ... en werkt richtlijnen en afspraken uit omtrent het gebruik ervan.
 • U vernieuwt en actualiseert permanent de website.
 • U ontwikkelt, implementeert en onderhoudt een eigen intranet.
 • U ontwikkelt een huisstijl in alle schriftelijke communicatie (briefwisseling, folders, website, publicaties, affiches, presentaties, jaarverslagen, beleidsplannen, ...) en waakt over de toepassing ervan.
 • U organiseert evenementen, zowel intern als extern.
 • U neemt andere communicatiegerelateerde opdrachten op.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Nagelheetmakerslaan 1 - 9140 TEMSE.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 • Deze functie is toegankelijk voor houders van een bachelordiploma richting communicatie dat toegang geeft tot een functie niveau B bij de rijksbesturen.
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:
 • U bent vertrouwd met de courante informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook,…).
 • U bent dynamisch en creatief en heeft oog voor de kwaliteit van het geleverde werk.
 • U vindt collegialiteit en samenwerking belangrijk.
 • U beschikt over uitstekende verbale en schriftelijke vaardigheden en heeft een uitstekende kennis van het Nederlands.
 • U bent discreet, onpartijdig en betrouwbaar met respect voor het beroepsgeheim en discretieplicht.
 • U bent in het bezit van een rijbewijs B (manuele schakeling).
Uiterste inschrijvingsdatum: 28 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1D (28.119,81€ minimum tot 42.199,8€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier