Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Antwerpen
HOKT
voertuig_abstract.jpg


      
Van autopech tot rijplezier en alles er tussenin! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE ANTWERPEN
(Ecode5345)

Lokale Politie Antwerpen is het grootste lokale politiekorps van België. Solliciteer je voor een job bij Politie Antwerpen, dan kies je voor doorgroeimogelijkheden, een uitgebreid opleidingsaanbod, teamspirit en afwisseling in een organisatie met meer dan 2650 personeelsleden. Wij zijn voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente collega’s met diverse achtergrond. We bieden je een vaste betrekking aan bij een dynamische en groeiende overheidsorganisatie.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Sigurd DE STRIJCKER 
Tel : 03 338 55 55
Email :jobs@politie.antwerpen.be
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - Teamleider Voertuigenbeheer
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5607 N 17 14
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Wat zal je als teamleider voertuigenbeheer doen?

Je leidt en coördineert het team voertuigenbeheer in de uitvoering van hun dagelijkse taken.  Je verzekert continu voldoende en kwalitatieve dienstvoertuigen ter ondersteuning van de operationele werking en organisatie.

Jouw taken kort opgelijst:

 • Je waakt over een correct administratief beheer van het onderhoud, de herstellingen, het brandstofverbruik en andere aspecten inzake wagenparkbeheer
 • Je formuleert (technische) adviezen voor verschillende types van voertuigen in het kader van langetermijnplanning alsook bij de concrete aankoop en leasing van voertuigen.  Je draagt bij tot een effectief en efficiënt aankoopbeleid
 • Je verwerkt en volgt schade- en verzekeringsdossiers op met betrekking tot de dienstvoertuigen
 • Je staat in voor de dagelijkse algemene leiding over het team voertuigenbeheer.  Je werkt activiteiten en taken uit volgens opgelegde doelstellingen
 • Je formuleert voorstellen tot verbetering aan het diensthoofd Logistiek om zo de werking van het team te optimaliseren
 • Je evalueert, motiveert en stuurt het team aan.  Je ondersteunt hen waar nodig en benut het aanwezige talent zo goed mogelijk om tot een goed functionerend team te komen
 • Je bent spreekbuis tussen medewerkers en leiding. Op regelmatige basis zorg je voor overlegmomenten met de eigen medewerkers voor een vlotte doorstroom van informatie
 • Je hebt aandacht voor het welzijn van de eigen medewerkers. Bij problemen bespreek je deze met het diensthoofd om zo tot een gezamenlijke oplossing te komen voor een optimale werkomgeving
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Noorderlaan 500 - 2030 ANTWERPEN.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 • Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Je bent in het bezit van een bachelor diploma, bij voorkeur in voertuigkunde, autotechniek of verzekeringen.  Ervaring in leidinggeven is vereist.
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Wie ben jij?

 • Je hebt ervaring in leidinggeven
 • Je hebt een algemene kennis van autoverzekeringen
 • Je hebt een algemene kennis van de wet op overheidsopdrachten
 • Je hebt een algemene kennis van voertuigtechniek of automechanika
 • Je beschikt over een rijbewijs B.  Beschikken over een rijbewijs C en D is gewenst, maar geen vereiste
 • Je beschikt over een hands-on mentaliteit
 • Je werkt resultaatsgericht
 • Je bent stressbestendig
 • Je beschikt over sterke administratieve vaardigheden en kan vlot werken met diverse softwaretoepassingen en –pakketten (MS Office)
 • Je hebt een algemene kennis van het politiestatuut of bent bereid deze aan te leren
 • Je hebt een algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie en eigen organisatie of bent bereid dit aan te leren
 • Je hebt een algemene kennis van de werking van lokale overheden of bent bereid dit aan te leren
 • Je hebt een algemene kennis van het Nationaal Veiligheidsplan of bent bereid dit aan te leren
 • Je hebt een algemene kennis van het Zonaal Veiligheidsplan of bent bereid dit aan te leren

Wat mag je van ons verwachten?

Geïndexeerd loon:

We bieden je een statutaire plaats aan.

Je start in salarisschaal BB1. Het bruto maandsalaris ligt tussen €2.108,76 en €3.138,88.

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Overheidservaring nemen we integraal mee in de berekening van je brutosalaris. Ook bijzonder nuttige werkervaring in de privésector nemen we mee op in de berekening.

Bekijk de loonsimulator op www.jobpol.be om een gedetailleerde inschatting te maken van je salaris.

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?

Cognitieve vaardigheidsproef (bij Federale Politie te Brussel): Deze proef bestaat uit enkele psychotechnische testen waarmee we jouw logisch redeneervermogen kunnen evalueren. Dit o.a. via cijfer- en figuurreeksen of woordassociaties. Hiernaast onderwerpen we je aan een taalproef. Als je slaagt zijn de resultaten onbeperkt geldig.

Praktische case (bij Lokale Politie Antwerpen): We nodigen je uit voor het uitwerken van een praktische case.

Mondeling gedeelte (bij Lokale Politie Antwerpen): Hierbij staat een competentiegericht interview met de selectiejury gepland. We interviewen jou met betrekking tot het gezochte profiel, de taakomschrijving, de verworven vaardigheden en je motivatie. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging per mail.

Eindselectie en moraliteitsonderzoek: Na een grondige beoordeling van de kandidaten stelt de selectiejury een gemotiveerde eindrangschikking op. Na het informeren en feliciteren van de laureaat gaan we na of diens gedrag wel in overeenstemming is (geweest) met onze deontologische code. Na een positief afgerond onderzoek stellen we alles in het werk om een snelle start te garanderen.

Hoe stel je je kandidaat?

Je kandidatuur is geldig als je onderstaande documenten mailt naar calogn@jobpol.be of per post opstuurt naar de dienst rekrutering en selectie van de Federale Politie (Kroonstraat 145 A, 1050 Brussel):

 • Het ingevulde inschrijvingsformulier
 • Een uittreksel uit het strafregister van maximum 3 maand oud (opvraagbaar bij je gemeente)
 • Een kopie van je hoogst behaalde diploma
 • Je CV en je motivatiebrief
 • Indien van toepassing: een kopie van het attest van slagen voor de cognitieve vaardigheidsproef en/of van deelneming aan de persoonlijkheidsproef

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij de selectiedienst (tel. 0800/62.333 of jobs@politie.antwerpen.be).

Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij Adviseur Sigurd De Strijcker, Afdelingschef Vastgoed & Logistiek (sigurd.destrijcker@politie.antwerpen.be).

Uiterste inschrijvingsdatum: 23 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (25.305,15€ minimum tot 37.666,56€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier