Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Vlaams-Brabant
Secundair onderwijs
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE ZAVENTEM
(Ecode5400)

De assistent ‘Financiën en Logistiek’ is een administratief medewerker van de dienst logistiek en ressorteert onder de directeur HRM en Logistiek. De assistent behoort tot het administratief en logistiek kader zoals bedoeld in artikel 118 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Het artikel II.III.1. van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtpositie van het personeel van de politiediensten bepaalt de niveaus en de graden in het administratief en logistiek kader. De assistent behoort tot het niveau C, met de algemene graad van assistent.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Wendy Biesmans 
Tel : 02/719 10 52
Email :wendy.biesmans@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) - Financiën & Logistiek
Statutaire betrekkingNiveau C Ref n: S 6635 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Taken

 • Verwerking van in- en uitgaande briefwisseling van de dienst logistiek.
 • Opvragen van informatie en offertes bij verschillende leveranciers en opstellen van prijsvergelijkingen.
 • Plaatsen van bestellingen door middel van goedgekeurde bestelbons.
 • Controle van leveringen.
 • Administratieve verwerking en klassement van de binnenkomende facturen.
 • Aanpassen van het kledijbeheersysteem en verwittigen van personeelsleden bij leveringen van kledij.
 • Ingeven van materiaal in het inventarisatiesysteem.
 • Beheer van de stock en aanvulling van de voorraden van elke dienst.
 • Bijhouden van diverse klassementen, eigen aan de dienst.

 

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Hoogstraat 20 - 1930 Zaventem
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

 • Bereid zijn tot het dragen van een uniform, aangeleverd door PZ Zaventem.
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis

 • Kennis van de organisatie, de structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politie.
 • Kennis en vlot gebruik van het ISLP-systeem.
 • Kennis van courante informaticatoepassingen.

Vaardigheden

 • Zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Zich vlot en correct verbaal en redactioneel uitdrukken.
 • Opdrachten stipt en nauwgezet uitvoeren.
 • Behulpzaam, beleefd en klantvriendelijk zijn naar interne en externe klanten.

Houding  

 • Stabiele persoonlijkheid, met respect voor de deontologische code.
 • Discreet, integer, loyaal en oprecht.
 • Respect voor het beroepsgeheim.
 • Bereid tot bijscholing.
 • Gemotiveerd.
 • Steeds zeer flexibel zijn tijdens het werk.

In het kader van het nieuw evaluatiesysteem stemt de positie van assistent niveau C volgens het competentieprofiel overeen met de generieke referentiefunctie van medewerker.

Door het volgen van gecertificeerde opleidingen kan, mits slagen, een extra competentietoelage betaald worden.

Uiterste inschrijvingsdatum: 28 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.885,6€ minimum tot 37.899,19€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier