Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Universitair of HOLT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE MONTGOMERY
(Ecode5343)

De zone 5343-Montgomery bestaat uit drie directies onder het gezag van de Korpschef (Algemene Directie).

De Directie van het Personeel en de Logistiek (DPL)
De Directie van de operaties (DIROPS)
De Directie Interventies/Recherche/Divisies (JuDI)

De Cel Budgetair Beheer maakt deel uit van het Departement Personeel en Logistiek en hangt rechtstreeks af van de Directeur van dit Departement. Ter ondersteuning van de Bijzonder rekenplichtige is de cel hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de voorbereiding van de begroting alsook voor de opvolging van de boekhouding van de politiezone.

Wervingsreserve: 24 maanden.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
MARC PARLIER 
HCP
HRM
Tel : 027889010
Fax : 027889048
Email :zpz.montgomery.pers@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - Cel Budgetair Beheer
Contractuele betrekkingNiveau A Ref n: P 4000 T 18 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING


Onder de autoriteit van de Directeur Personeel en Logistiek, het diensthoofd van de cel :

Verzekert de leiding en de organisatie van de Cel Budgetair beheer
Staat de Korpschef en de Bijzondere Rekenplichtige bij in de volgende taken :
Het opmaken van de begroting ;
Het opvolgen van de begrotingsboekhouding (journaal van de budgetaire operaties, beheer van aanwervingen, imputaties en vastgestelde rechten) ;
Het opvolgen van de algemene boekhouding (journaal van de algemene operaties, afsluiting van de rekeningen);
Het opstellen van de begrotings- en algemene rekeningen
Het analytisch beheren van de rekeningen
Het controleren van de begroting ;
Komt zijn verplichtingen inzake evaluatie van het onder hem geplaatste personeel na ;
Zamelt de prestatieindicatoren in van het personeel van de dienst en controleert ze;

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Sint-Pieterssteenweg  122 - 1040 Etterbeek.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
  • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

  • Beschikken over een universitair diploma, Licentiaat of Master in economische wetenschappen of handelsingenieur
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Beschikt over een Licentiaat of Master in economische wetenschappen of handelsingenieur;
Is bekwaam om in groep te werken;
Is in staat om dossiers zelfstandig te behandelen ;
Geeft blijk van flexibiliteit, beschikbaarheid, discretie en verantwoordelijkheidszin ;
Geeft blijk van een goede organisatie;
Heeft kennis van het algemeen boekhoudingreglement van de politie ;
Heeft kennis van de begrotingsprocedures ;
Heeft kennis van boekhoudingssoftware ;
Is bereid om zich op de hoogte te houden van de evolutie betreffende wetgeving, reglementen en andere richtlijnen met betrekking tot zijn functie;
Heeft een goede kennis van de organisatie van het politiekorps;
Voldoet aan de taalvereisten. Bij ontstentenis zal voorrang gegeven worden aan de kandidaat die beschikt over een goede kennis van de tweede taal;

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 26 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A21 (43.307,59€ minimum tot 64.191,62€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier