Vacature voor:
Burgerpersoneel
Deeltijds 19h u/week
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE MONTGOMERY
(Ecode5343)

Wervingsreserve: 24 maanden.

De zone 5343-Montgomery bestaat uit drie directies onder het gezag van de Korpschef (Algemene Directie).

De Directie van het Personeel en de Logistiek (DPL)
De Directie van de operaties (DIROPS)
De Directie Interventies/Recherche/Divisies (JuDI)

De dienst Lokale bemiddeling van het Departement JuDI is geïntegreerd binnen de divisies. De voornaamste doelstelling van de lokale bemiddeling is de minnelijke oplossing van conflicten door middel van het herstel van de communicatie tussen de partijen.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Jozef KOEKS 
HCP
HRM
Tel : 027889410
Fax : 027889410
Email :zpz.montgomery.pers@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - Lokale Bemiddeling
Contractuele betrekkingNiveau B Ref n: P 5003 T 18 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Onder het gezag en volgens de richtlijnen van het Divisiehoofd, zal de consulent:

Belast zijn met de uitvoering van de bemiddelingsopdrachten. Hij/Zij is meer bepaald belast met:

 • Het bieden van hulp aan de burgers in een conflictsituatie door ze te begeleiden bij het zoeken naar oplossingen die voor elk van hen aanvaardbaar is ;
 • Het bieden van een luisterend oor en, door actief en empatisch te luisteren, het verbeteren van de communicatie en het hervatten van de dialoog om zo tot een akkoord te komen;
 •  
 • Belast zijn met het verzekeren van de codering, de opvolging en de administratieve afhandeling van de dossiers die hem/haar toevertrouwd worden;
 • Nauw samenwerken met de verschillende diensten van de zone en toezien op het uitwisseling van informatie.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: F. Debelderstraat  15 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

   

 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau 2+ bij de federale Rijksbesturen.
  Een schriftelijke test is voorzien voorafgaand aan het interview.
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:
 • Over goede communicatieve vaardigheden beschikken ;
 • Goede kennis hebben op het vlak van conflictbeheer ;
 • Kennis hebben van de werking van een politiekorps, van de gerechtelijke procedure en van de procedures van administratieve sancties ;
 • Kennis hebben van de gebruikelijke informaticamiddelen;
 • Bekwaam zijn om zowel in groep te werken als met een zekere autonomie in functie van de taken;
 • Vermogen om te luisteren en empathie te tonen ;
 • Blijk geven van discretie;
 • Blijk geven van beschikbaarheid en flexibiliteit ;
 • Voldoen aan de taaleisen inzake kennis van de tweede landstaal, kennis van andere talen is een plus;
 • Een specifieke opleiding gevolgd hebben inzake bemiddeling of een ervaring in dit domein kunnen voorleggen is een troef.

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.


Selectiesmodaliteiten:  schriftelijke test en interview 

Uiterste inschrijvingsdatum: 27 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (25.305,15€ minimum tot 37.666,56€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-pro rata bereking van de verlofdagen in geval van een deeltijdse betrekking
-Gratis hospitalisatieverzekering
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier