Vacature voor:
Burgerpersoneel
Deeltijds 19h u/week
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE MONTGOMERY
(Ecode5343)

Wervingsreserve: 24 maanden.

De zone 5343-Montgomery bestaat uit drie directies onder het gezag van de Korpschef (Algemene Directie).

De Directie van het Personeel en de Logistiek (DPL)
De Directie van de operaties (DIROPS)
De Directie Interventies/Recherche/Divisies (JuDI)

De Vertaalcel maakt deel uit van het departement Personeel en Logistiek en staat onder het rechtstreeks gezag van de Directeur van het Departement. De cel verzekert een ondersteuning op het vlak van vertalingen, ten voordele van de verschillende diensten van de politiezone.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Marc PARLIER 
HCP
HRM
Tel : 027889010
Fax : 027889048
Email :zpz.montgomery.pers@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
VERTALER (M/V) 
Contractuele betrekkingNiveau B Ref n: P 5005 T 18 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Onder het gezag van de Directeur Personeel en Logistiek en van de Adviseur Vertaler Niveau A, zal de vertaler Niveau B :

de vertaling Frans-Nederlands / Nederlands-Frans van alle teksten van algemeen zonaal karakter verzekeren;
de prioriteiten bepalen en de vragende partijen over de uitvoeringstermijnen informeren.

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Sint-Pieterssteenweg 122 - 1040 Etterbeek.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
  • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

  • Beschikken over een bachelor diploma, Vertalen (FR/NL – NL/FR)
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis hebben van de gebruikelijke informaticamiddelen;
Zijn werk efficiënt kunnen organiseren en plannen;
Autonoom kunnen werken;
In staat zijn om prioriteiten te bepalen;
Zin hebben voor verantwoordelijkheid;
Blijk geven van beschikbaarheid ;
Zich stipt en nauwkeurig tonen in zijn werk;

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 28 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1A (25.305,15€ minimum tot 37.666,56€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier