Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
West-Vlaanderen
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE BRUGGE
(Ecode5444)

Als lid van het administratief- en logistiek kader (burgerpersoneel- technisch consulent) werk je binnen de dienst middelenbeheer, die valt onder de directie beheer.

WIE ZIJN WIJ? De Lokale Politie Brugge maakt deel uit van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. De Lokale Politie Brugge is een ééngemeentezone en beslaat het hele grondgebied Brugge

Contract van bepaalde duur in het het kader van het verkeersveiligheidsfonds, jaarlijks hernieuwbaar.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Joeri VAN HOLE 
Tel : 050 44 88 81
Email :personeelsbeheer@politiebrugge.be
Mail een vriend(in) print  
TECHNISCH CONSULENT (M/V) - Teamcoach middelenbeheer
Contractuele betrekkingNiveau B Ref n: P 5007 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Je bent medeverantwoordelijk voor de goede werking en ontwikkeling van de dienst middelenbeheer. Sporadisch neem je de leiding over een team medewerkers.

Je bent onder andere medeverantwoordelijk voor het beheer van de middelen van de zone, voor het facilitair gebeuren van onze gebouwen en voor diverse beheerssystemen.

Je denkt praktisch, problemen zijn opportuniteiten, je ziet oplossingen en techniek in al zijn facetten heeft geen geheimen voor  je

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Lodewijk Coiseaukaai 2 - 8000 Brugge
Datum van indiensttreding: 1 mei 2018.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
  • Houder zijn van een (technisch georiënteerd diploma) of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

IS DIT IETS VOOR JOU?  Ben jij een multitasker die probleemoplossend kan werken?  Beschik jij over coachende en didactische vaardigheden? Ben jij daarenboven ook nog flexibel en werken binnen een systeem van bereik- en terugroepbaarheid schrikt jou niet af? Wel, dan ben jij de geknipte persoon voor deze functie!

SOLLICITATIEPROCEDURE

Interesse? Aarzel niet en stuur je motivatiebrief met CV en foto, een kopie van je hoogst behaald diploma, kopie van je rijbewijs en een getuigschrift van goed en zedelijk gedrag (max. 3 maand oud) tegen donderdag 22 maart 2018 om 12u00  per e-mail naar personeelsbeheer@politiebrugge.be. Meer informatie over de inhoud van de functie? De heer Joeri VAN HOLE , diensthoofd middelenbeheer, beantwoordt graag je vragen (050 44 88 81). Kandidaturen worden snel en vertrouwelijk behandeld!

SELECTIEPROCEDURE

De eerste selectieronde bestaat uit een dossierstudie met screening van je kandidaatstelling. Daarna volgt een eerste selectiedag bestaande uit een kennistest en eliminerende competentiegerichte proeven  op maandag 16 april 2018 (voormiddag). Als je geslaagd bent, nodigen we je uit voor het gestructureerd interview op vrijdag 20 april 2018.  De indiensttreding is op 1 mei 2018.

Uiterste inschrijvingsdatum: 22 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1B (28.906,31€ minimum tot 42.986,29€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier