Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
West-Vlaanderen
Secundair onderwijs
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE BRUGGE
(Ecode5444)

Als lid van het administratief- en logistiek kader (burgerpersoneel) werk je binnen de dienst financieel beheer, die ressorteert onder de directie beheer.

Wij bieden jou een contract van bepaalde duur (jaarlijks hernieuwbaar mits naleving van de voorwaarden in het kader van het verkeersveiligheidsfonds)

WIE ZIJN WIJ? De Lokale Politie maakt deel uit van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. De Lokale Politie Brugge is een ééngemeentezone en beslaat het hele grondgebied Brugge.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Geert MICHOLT 
Tel : 050/472924
Email :personeelsbeheer@politiebrugge.be
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) - Teammedewerker Financieel beheer
Contractuele betrekkingNiveau C Ref n: P 6005 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Je zorgt hoofdzakelijk voor het verwerken en afhandelen van de administratieve taken en opdrachten die aan de dienst financieel beheer zijn verbonden. Je staat ook in voor het boekhoudkundig verwerken van de betalingen en van de verrichtingen die voortvloeien uit de toepassing van het tariefreglement. Je geeft bijstand aan de (hoofd)boekhouder en ondersteunt de bijzondere rekenplichtige van de politiezone.

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Lodewijk Coiseaukaai 2 - 8000 Brugge
Datum van indiensttreding: 1 april 2018.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
  • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Jij bent de specialist op het gebied van financiële en administratieve processen! Je bent ook schrijf- en cijfervaardig. Je kan perfect autonoom werken binnen een dynamisch team en zorgt voor het feilloos opvolgen van elk dossier. Ben/ken jij de geknipte persoon voor deze functie?

SOLLICITATIEPROCEDURE

Interesse? Aarzel niet en stuur je motivatiebrief met CV en foto, een kopie van je hoogst behaald diploma, kopie van je rijbewijs en een getuigschrift van goed en zedelijk gedrag (max. 3 maand oud) tegen woensdag 7 maart 2018 – 12u00 per email naar personeelsbeheer@politiebrugge.be. Meer informatie over de inhoud van de functie? De heer Geert MICHOLT, hoofdboekhouder, beantwoordt graag je vragen (050 472924).

Kandidaturen worden snel en vertrouwelijk behandeld!

SELECTIEPROCEDURE

De eerste selectieronde bestaat uit een dossierstudie met screening van je  kandidaatstelling. Daarna volgt een eerste selectiedag bestaande uit een eliminerende kennistest op maandag 12 maart 2018. Als je geslaagd bent, nodigen we je uit voor het gestructureerd interview op woensdag 14 maart 2018. De indiensttreding is op 1 april  2018.

Uiterste inschrijvingsdatum: 7 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.885,6€ minimum tot 37.899,19€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier