Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Antwerpen
Secundair onderwijs
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE RUPEL
(Ecode5347)
 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Fabienne Brusselmans 
Tel : 03/4430900
Email :bedrijfsvoering@politiezonerupel.be
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) - Onthaal/Call
Contractuele betrekkingNiveau C Ref n: G 6006 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Je behoort tot de afdeling niet dringende politiehulp van de PolitieZone Rupel. Je takenpakket situeert zich in het domein van onthaal en call center, aangevuld met algemene administratie.
Je verzekert, samen met een operationele collega, het centraal invalspunt van de politiezone. In die functie sta je in voor het eerste contact met de bezoeker, zowel telefonisch als fysiek. Je verwijst de bezoeker door naar de juiste persoon of dienst. Je voert administratieve taken uit waarvoor geen politiebevoegdheid noodzakelijk is zoals attesten van verlies en diefstal, beslagronde en exploten van de deurwaarders, aanvragen voor inname openbare weg, verloren en gevonden voorwerpen, aanvragen vakantietoezicht, de infostand van de nodige brochures voorzien, enz.
Het zonaal onthaal is alle dagen, ook in het weekend, geopend van 8u00 tot 20u00. Je werkt in een dienstregeling, waarvan de zone een troef wil maken, die voorspelbaar en sociaal verantwoord is. Je werkt maximaal één weekend op twee.

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Jozef Van Cleemputplein 5 - 2850 Boom.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
  • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

In het bezit zijn van een rijbewijs B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:
  • Kennis van de politieorganisatie in het algemeen en e werking van de geïntegreerde politie;
  • Grondige kennis van de structuur en de bevoegdheden van de diverse afdelingen van de PolitieZone Rupel, of bereid zijn deze kennis te verwerven;
  • Doordrongen zijn van de missie, visie en waarden van het korps en handelen dienaangaande;
  • Kunnen werken softwarepakketten die inherent zijn aan politionele taken of bereid zijn deze kennis te verwerven;
  • Zeer communicatievaardig zijn, zich correct verbaal kunnen uitdrukken en de verschillende communicatiekanalen vlot kunnen bedienen;
  • Snel en doeltreffend informatie kunnen opzoeken en hanteren en tegelijk nauwkeurig en discreet kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
  • Open, klantgericht en professioneel ingesteld zijn;
  • Kunnen omgaan met een grote diversiteit aan mensen.

Enkel de eerste 15 kandidaten worden aanvaard.

Uiterste inschrijvingsdatum: 7 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.885,6€ minimum tot 37.899,19€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier