Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE SCHAARBEEK ST.JOOST
EVERE
(Ecode5344)

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden.

De politiezone 5344 (Schaarbeek – Evere – Sint-Joost-ten-Node) bevindt zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor meer informatie over de politiezone kunt u terecht op onze website: www.polbruno.be.

 

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Yvan GENDARME 
ADV
PZ 5344
Tel : 02/249.22.46
Fax : .
Email :zpz.polbru.hrm@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - Webmaster
Contractuele betrekkingNiveau B Ref n: G 5009 T 18 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

De Cel Communicatie van de zone staat in voor de relaties met de pers, de communicatie met de bevolking, de crisiscommunicatie, de communicatie met de partners van de politiezone, evenals de interne communicatie.

Om de optimale werking van de Cel te verzekeren, is de politiezone op zoek naar een webmaster. Zijn (haar) voornaamste taken zullen de volgende zijn:

 • Beheer van het intranet SharePoint: technische ondersteuning bij de ontwikkeling van het intranet, rol van « technical manager » voor de SharePoint van de politiezone, ondersteuning aan de data officer: inhoud aanvullen, diensten contacteren voor de publicatie van artikels, updates beheren, enz;
 • Beheer van de website: inhoud aanvullen, diensten contacteren voor de publicatie van artikels, nagaan of de gepubliceerde informatie up-to-date is, updates en nieuwe modules ontwikkeld door DRI beheren, enz;
 • Beheer van de sociale media op termijn (project dat ontwikkeld dient te worden), waaronder onze communicatie via Yammer;
 • Vermogen om snel illustraties en computergraphics aan te maken om op visuele wijze te kunnen communiceren in onze interne en externe berichten.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: S. Hoedemaekerssquare 9 - 1140 EVERE.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B. (graduaat of bachelor “directieassistent” of “communicatie”).

  Tweetalig zijn NL/FR (houder van het Selor-brevet niveau 2+

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Persoonlijkheidskenmerken:

 • Analytisch en gestructureerd kunnen denken;
 • Zin voor initiatief hebben;
 • Een kritische ingesteldheid hebben;
 • Beschikbaar zijn;
 • Creatief en flexibel zijn;
 • Blijk geven van loyaliteit;
 • Blijk geven van teamspirit;
 • In staat zijn om snel te werken;
 • Stressbestendig zijn.

Gewenst profiel

 • Goede beheersing van SharePoint is essentieel;
 • Bezit een diploma inzake communicatie, informatica, computergraphics of een professionele ervaring in deze domeinen;
 • Kennis van de sociale media en van het beheer van een account van een organisatie op deze media zijn troeven;
 • Beheersing van het « Drupal »-systeem is een troef;
 • Zin voor organisatie en vermogen om initiatief te nemen;
 • Kennis van de organisatie van het politiekorps en van de politieomgeving;
 • Vermogen om zich coherent en gestructureerd uit te drukken;
 • Goede redactionele vaardigheden, op zijn minst in één van de twee talen. Een correcte spelling is een troef;
 • Synthetische ingesteldheid;
 • Beschikbaarheid voor de dienst;
 • Kennis en beheer van de informaticaprogramma’s van de SPE-licentie van Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Prezi, OneDrive, Form, Skype, Teams, enz.).
Uiterste inschrijvingsdatum: 19 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (25.305,15€ minimum tot 37.666,56€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier