Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Oost-Vlaanderen
HOKT
Admin01.jpg


      
Van bits en bytes tot bugvrij programma en alles er tussenin!
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE GENT
(Ecode5415)

Het gaat om een dringende externe werving.

Er wordt voorzien in een wervingsreserve van 24 maanden.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Ruben VANSEVENANT 
Diensthoofd ICT
Tel : 09/266.65.30
Email :ruben.vansevenant@politie.gent.be
Mail een vriend(in) print  
ICT-CONSULENT (M/V) - Server- en netwerkbeheerder
Contractuele betrekkingNiveau B Ref n: G 5011 N 18 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

De medewerker Team Ondersteuning en Infrastructuur voert zijn/haar opdrachten uit onder het gezag en de leiding van het diensthoofd ICT.

Hij/zij maakt deel uit van het team Ondersteuning en Infrastructuur binnen de dienst ICT.

 

Specifieke taken:

 • Serverbeheer:
  • Beheren van de hardware van de servers(opvolgen defecten, preventief onderhoud,….);
  • Beheren van onze volledige virtuele serveromgeving;
  • Beheren van onze SAN-omgeving;
  • Beheren van de verschillende servertoepassingen (Windows, Linux, Active Directory, Exchange, Samba, SQL, Sharepoint,…);
  • Beheren van de back-up infrastructuur;
 • Netwerkbeheer:
  • Beheren van onze netwerkverbindingen (LAN,WAN, WI-FI,…);
  • Beheren van de verschillende actieve componenten (switches, routers, VPN,…);
  • Beheren van onze firewalls
 • Meewerken aan projecten waarbij een inbreng vanuit iemand van serverbeheer/netwerkbeheer noodzakelijk is;
 • In samenspraak met de medewerkers van het team Bedrijfstoepassingen de werkwijze bepalen om toepassingen te laten werken binnen onze serveromgeving, en deze werkwijze ook implementeren;
 • Bereidheid om deel te nemen aan een wachtdienst;
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Antonius Triestlaan 12 - 9000 Gent.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 • Houder zijn van een diploma ICT (graduaat of bachelor)
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Gewenst profiel : algemeen competentiemodel voor Niv B

Specifieke competenties :

 • Grondige kennis van server OS (Windows Server, Linux Redhat)
 • Grondige kennis van Active Directory, Exchange, SQL, Samba, Linux;
 • Kennis van concept virtualisatie met VMware;
 • Kennis van SAN-omgeving;
 • Grondige kennis van netwerkarchitectuur (OSI-model, routering,…);
 • Blijk geven van klantgerichtheid;

Selectie:

 • De kandidaten wordt gevraagd een CV en motivatiebrief door te sturen;
 • Enkel de 50 eerste inschrijvingen worden aanvaard;.
 • De plaatselijke selectiecommissie zal, na vacantverklaring van de functie, een praktische proef en een selectiegesprek voeren met de kandidaten
Uiterste inschrijvingsdatum: 30 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1B (28.906,31€ minimum tot 42.986,29€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier