Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Oost-Vlaanderen
Geen diploma
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE SINT-NIKLAAS
(Ecode5432)

Het gaat om een dringende externe werving.

 

Er wordt voorzien in een wervingsreserve van 24 maanden

 

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Benny SMET 
Verantwoordelijke BOS
Tel : 03/760 65 07
Email :Benny.smet@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
BEDIENDE (M/V) - Meldkamer (telefonist en onthaalbediende)
Contractuele betrekkingNiveau D Ref n: G 7000 N 18 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Algemene informatie

De calltaking (telefonist) vereist een permanente beschikbaarheid van operationeel personeel gedurende 24 uur per dag. Het betreft een continudienst (6-14/14-22/22-06) zowel in de week als in het weekend. Bij grote manifestaties kan een extra calltaker worden ingezet om de routine-taken niet te storen.
Als onthaalbediende staat u in voor het onthaal van de burgers aan de balie van het politiecommissiariaat. U maakt meldingen aan in het computersysteem en helpt de burgers met hun vragen.
U behoort als bediende van de meldkamer tot het operationeel calogkader, waardoor u recht heeft op gratis medische verzorging.

Functie-inhoud

 • Sturen van binnenkomende oproepen.
 • Verstrekken van de gevraagde inlichtingen,  doorschakelen naar de desbetreffende diensten en coördinator.
 • Coördinator bijstaan i.v.m. vragen om bijstand op het terrein, o.m. verwittigen takeldienst, dienst 100, bijkomende ploeg, controle DIV, opvolging interventies....
 • naleving radiodiscipline.
 • Berichten noteren voor niet aanwezigen personeelsleden - diensten.
 • Eventueel bijstand voor invoering meldingen.
 • Allerlei opzoekingen, o.m. telefoongids, alarmfiches, ISLP,....
 • onthaal van de burgers die aangiftes doen van diverse zaken

Functioneringscriteria

Algemene voorwaarden

 • Kunnen organiseren en plannen op beperkte schaal.
 • Bereid zijn tot het volgen van bijkomende opleidingen.
 • Leveren van onregelmatige dienstprestaties.


Kennis en vaardigheden

 • Kunnen werken in teamverband.
 • Duidelijke en juiste informatie kunnen doorgeven.
 • Kunnen werken met ISLP en klassieke tekstverwerkingsprogramma’s.
 • Goede communicatieve vaardigheden (zeker via telefoon).
 • Technische kennis van telefoon en radiocommunicatie.
 • Beschikken over voldoende analytisch vermogen.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Dalstraat 26 - 9100 Sint-Niklaas.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau D.

Specifieke vereisten voor de betrekking:
 • Zelfbeheersing, koelbloedigheid en stressbestendig.
 • Klantgericht kunnen werken.
 • Grote luisterbereidheid.
 • Met tact, beleefd en koelbloedig de klanten te woord kunnen staan.
 • Discreet omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Respect voor autoriteiten.
 • Groot incasseringsvermogen.

Kennistest :

Een plaatselijke selectiecommissie in de zone test de kennis en vaardigheden van de kandidaten.

 

Enkel de eerste 20 inschrijvingen worden aanvaard.

Uiterste inschrijvingsdatum: 23 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal D1A (21.543,78€ minimum tot 28.214,79€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier