Vacature voor:
Burgerpersoneel
Deeltijds 19 u/week
Antwerpen
Geen diploma
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE BERLAAR-NIJLEN
(Ecode5361)

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Sam Vanderoost 
Tel : 03/466.16.85
Email :sam.vanderoost@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
BEDIENDE (M/V) - Medewerker Onderhoud Infrastructuur en Logistiek
Contractuele betrekkingNiveau D Ref n: P 7001 N 18 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

De medewerker onderhoud en infrastructuur staat in het bijzonder in voor de volgende taken:

  • reinigen van de gebouwen van de politiezone
  • reinigen van de voertuigen
  • logistieke voorbereiding van vergaderingen
  • koffie zetten, afwassen, …
  • ondersteuning van de dienst logistiek: kleine klusjes zoals vervangen lampen, onderhoud voertuigen,…
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Statiestraat 11 - 2560 Nijlen.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau D.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

- discreet, betrouwbaar, onpartijdig, integer en loyaal zijn
- creëren van een positieve werksfeer
- orde, methode, stiptheid en respect voor termijnen hebben
- wil tot verbeteren
- zelfstandig kunnen werken

 

Enkel de eerste 50 inschrijvingen worden aanvaard.

 

De kandidaturen mogen rechtstreeks naar de zone gestuurd worden:


Lokale Politie Berlaar-Nijlen
t.a.v. dhr. Sam Vanderoost
Statiestraat 11
2560 NIJLEN

Uiterste inschrijvingsdatum: 23 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal D1A (21.543,78€ minimum tot 28.214,79€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Minimum 32 verlofdagen per jaar (voor een voltijdse tewerkstelling - berekening pro rata ingeval van deeltijdse arbeid)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier