Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
West-Vlaanderen
Secundair onderwijs
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE BRUGGE
(Ecode5444)

De Lokale Politie Brugge maakt deel uit van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. De Lokale Politie Brugge is een ééngemeentezone en beslaat het hele grondgebied Brugge.

 

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Alex VAN DER BEKE 
Tel : 050 44 88 50
Email :personeelsbeheer@politiebrugge.be
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) - Teammedewerker informatiebeheer
Contractuele betrekkingNiveau C Ref n: P 6009 N 18 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Als lid van het administratief- en logistiek kader (burgerpersoneel) werk je binnen de dienst informatiebeheer, die valt onder de directie regiowerking, informatiebeheer en verkeer.

 

Binnen de dienst Informatiebeheer sta je samen met je collega’s in voor een adequate verwerking van diverse gerechtelijke stukken volgens uitgeschreven werkprocessen. Je vult informatiegegevens in en aan in onze bestanden. Je verzorgt de correspondentie en telefoongesprekken met diverse interne diensten en derden.

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Lodewijk Coiseaukaai 3 - 8000 Brugge.
Datum van indiensttreding: 1 mei 2018.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
  • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

IS DIT IETS VOOR JOU? 

Werk je nauwkeurig met oog voor kwaliteit? Beschik je over de nodige computervaardigheden? Je genoot bij voorkeur een opleiding “secretariaat” of je beschikt over relevante ervaring? Je bent een teamspeler die discretie hoog in het vaandel draagt. Wel, dan ben jij de geknipte persoon voor deze functie!
Er is opleiding voorzien en mogelijkheid om door te groeien binnen de dienst informatiebeheer volgens je capaciteiten.

 

Het betreft hier een contract van bepaalde duur. Het gaat om een arbeidsovereenkomst, gefinancierd met de inkomsten, toebedeeld aan het korps van lokale politie vanuit het verkeersveiligheidsfonds.(jaarlijks hernieuwbaar mits naleving van de voorwaarden in  het kader van het verkeersveiligheidsfonds)

SOLLICITATIEPROCEDURE
Interesse? Aarzel niet en stuur je motivatiebrief met CV en foto, een kopie van je hoogst behaald diploma, kopie van je rijbewijs en een getuigschrift van goed en zedelijk gedrag (max. 3 maand oud) tegen maandag 26 maart 2018 om 12u00  per e-mail naar personeelsbeheer@politiebrugge.be. Meer informatie over de inhoud van de functie? Commissaris van politie Alex VAN DER BEKE , adjunct-diensthoofd informatiebeheer, beantwoordt graag je vragen (050 44 88 50). Kandidaturen worden snel en vertrouwelijk behandeld!

SELECTIEPROCEDURE

De eerste selectieronde bestaat uit een dossierstudie met screening van je kandidaatstelling. Daarna volgt een eerste selectiedag bestaande uit een kennistest en eliminerende competentiegerichte proeven  op vrijdag 30 maart 2018 (voormiddag). Als je geslaagd bent, nodigen we je uit voor het gestructureerd interview op dinsdag 17 april 2018.  De indiensttreding is op 1 mei 2018.

Bijkomende inlichtingen over de selectieprocedure bij de Lokale Politie Brugge: ASS Fabienne VERHAGEN 050 47 29 05 – ASS Peggy GERITZEN 050 47 29 25.

Uiterste inschrijvingsdatum: 26 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.885,6€ minimum tot 37.899,19€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier