Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
West-Vlaanderen
Secundair onderwijs
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE BRUGGE
(Ecode5444)

De Lokale Politie Brugge maakt deel uit van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. De Lokale Politie Brugge is een ééngemeentezone en beslaat het hele grondgebied Brugge.

 

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Dieter Deprince 
Tel : 050 44 88 78
Email :personeelsbeheer@politiebrugge.be
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) - Teammedewerker ICT
Contractuele betrekkingNiveau C Ref n: P 6010 N 18 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Als lid van het administratief- en logistiek kader (burgerpersoneel) werk je binnen de dienst ICT, die valt onder de directie beheer.

In de dienst ICT bied je ondersteuning bij de implementatie van nieuwe technologische toepassingen. Je staat vooral in voor de helpdesk ICT. Je vervult taken binnen het netwerkbeheer. Je voert administratieve taken uit eigen aan de dienst ICT. Je onderhoudt en optimaliseert verschillende informaticasystemen binnen het korps. Je neemt periodiek deel aan de permanentierol ‘ICT-ondersteuning’.

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Lodewijk Coiseaukaai 3 - 8000 Brugge.
Datum van indiensttreding: 1 juni 2018.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
  • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Een contract van bepaalde duur. Het betreft een arbeidsovereenkomst, gefinancierd met de inkomsten, toebedeeld aan het korps van lokale politie vanuit het verkeersveiligheidsfonds. (jaarlijks hernieuwbaar mits naleving van de voorwaarden in  het kader van het verkeersveiligheidsfonds).

 

IS DIT IETS VOOR JOU?  Je hebt inzicht in de noden van het korps binnen het domein informatica. Je beschikt over een grondige kennis van netwerksystemen en informaticatoepassingen. Je bent communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse taal. Je bent stressbestendig en bezit een groot incasseringsvermogen. Je kan zowel autonoom als in team werken. Je geeft prioriteit aan de tevredenheid van klanten. Je bent creatief in het analyseren en oplossen van problemen.  

SOLLICITATIEPROCEDURE
Interesse? Aarzel niet en stuur je motivatiebrief met CV en foto, een kopie van je hoogst behaald diploma, kopie van je rijbewijs en een getuigschrift van goed en zedelijk gedrag (max. 3 maand oud) tegen maandag 16 april 2018 om 12u00 per e-mail naar personeelsbeheer@politiebrugge.be. Meer informatie over de inhoud van de functie? ICT-consulent Dieter DEPRINCE , teamcoach ICT, beantwoordt graag je vragen (050 44 88 78). Kandidaturen worden snel en vertrouwelijk behandeld!

SELECTIEPROCEDURE
De eerste selectieronde bestaat uit een dossierstudie met screening van je kandidaatstelling. Daarna volgt een eerste selectiedag bestaande uit een kennistest en eliminerende competentiegerichte proeven op maandag 23 april 2018 (voormiddag). Als je geslaagd bent, nodigen we je uit voor het gestructureerd interview op woensdag 9 mei 2018.  De indiensttreding is op 1 juni 2018.

Bijkomende inlichtingen over de selectieprocedure bij de Lokale Politie Brugge: ASS Fabienne VERHAGEN 050 47 29 05 – ASS Peggy GERITZEN 050 47 29 25.

Uiterste inschrijvingsdatum: 26 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.885,6€ minimum tot 37.899,19€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier