Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Antwerpen
HOKT
Admin01.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE ZWIJNDRECHT
(Ecode5346)


Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Isabelle Hauspie 
Tel : 03/250 64 20
Email :isabelle.hauspie@politie.zwijndrecht.be
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - Teamleider Middelen en Onthaal
Contractuele betrekkingNiveau B Ref n: G 5012 N 18 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

ALGEMEEN
Je bent medeverantwoordelijk voor de goede werking en verdere ontwikkeling van het team middelen en onthaal van de PZ Zwijndrecht. Je volgt de aankoopdossiers op van het begin tot het einde. Je controleert en beheert de financiën van de zone. Je staat in voor de organisatie van het onthaal door burgermedewerkers. Dit alles in nauwe samenwerking met je diensthoofd.

SPECIFIEK

 • Uitvoeren van de aankoopdossiers zoals voorzien in de begroting in overleg met medewerkers, college en gemeenteraad, leveranciers … (voertuigen, ICT, gebouw …)
 • Beheer van het voertuigenpark en gebouw.
 • Opvolgen van de contacten met de interne dienst voor de preventie en bescherming op het werk en het vakbondsoverleg.
 • Ondersteuning verlenen aan het beheer van de budgetten en de opmaak van de begroting in overleg met je diensthoofd en de financiële dienst van de gemeente.
 • Aangifte van schadegevallen en beheer van de verzekeringen in overleg met de dienst contractbeheer van de gemeente.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Pastoor Coplaan 222 - 2070 Zwijndrecht.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 • Rijbewijs B
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Wie ben jij?

 • Je bent iemand met een grote portie gezond verstand.
 • Problemen zijn voor jou opportuniteiten en je ziet oplossingen.
 • Je hebt de zin om erin te vliegen en mooie resultaten te boeken.
 • Je werkt graag tegelijk zelfstandig als deel uitmakend van een groeiend team.

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?

 • Cognitieve vaardigheidsproef bij de federale politie in Brussel. Enkele psychotechnische testen en een taalproef. Als je slaagt blijven de resultaten onbeperkt geldig.
 • Digitale persoonlijkheidsproef politie Zwijndrecht.
 • Selectiecommissie met schriftelijke opdracht en een gestructureerd interview.


Hoe stel je je kandidaat?

Interesse? Aarzel niet en stuur je motivatiebrief met CV en foto, een kopie van je hoogst behaalde diploma, kopie van je rijbewijs en een getuigschrift van goed zedelijk gedrag (van max. 3 maand oud) naar calogn@jobpol.be of per post naar de dienst rekrutering en selectie van de federale politie (Kroonlaan 145 A 1050 Brussel).

 

Enkel de eerste 10 geslaagde kandidaten worden weerhouden voor de selectie bij onze zone.

Uiterste inschrijvingsdatum: 25 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (25.305,15€ minimum tot 37.666,56€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier