Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Antwerpen
Secundair onderwijs
Admin01.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE KLEIN-BRABANT
(Ecode5356)

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

Het gaat om een dringende externe werving.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Chris MAES 
Tel : 03/293.22.22
Email :Chris.Maes@pz-klein-brabant.be
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) - Onthaal
Contractuele betrekkingNiveau C Ref n: G 6013 N 18 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Als onthaalmedewerker leid je het eerste contact van de burger met de politie in goede banen en dit via een vriendelijk onthaal, een positieve bejegening en een correcte doorverwijzing van de burger naar de diverse (politie)diensten.
Je ontvangt inkomende telefonische oproepen en zorgt voor eventuele doorverwijzing naar de diverse (politie)diensten.
Je beheert de klassementen van het onthaal en de verloren voorwerpen. Verder voer je algemene administratieve taken uit. Je bent tevens bereid om andere taken op te nemen indien de noodzaak zich voordoet.

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Puursesteenweg 389 - 2880 Bornem.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:
 • Doordrongen van de filosofie en het nut van een uiterst klantvriendelijk onthaal
 • Bereidheid tot het volgen van interne en externe vormingssessies
 • Vlotte dactylografie en vlot gebruik van softwarepaketten die inherent zijn aan politionele taken
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
 • Discreet, betrouwbaar en onkreukbaar zijn, flexibel, tactvol en klantvriendelijk
 • Hulpvaardig
 • Nauwgezette uitvoering van de opgedragen taken, ordelijk, correct en consequent zijn
 • Beschikken over een goede verbale en schriftelijke taalvaardigheid

Selectieprocedure

 • een cognitieve en psychotechnische proef af te leggen bij de Federale Politie;
 • een selectiegesprek af te leggen voor een selectiecommissie in de politiezone;


Enkel de eerste 5 inschrijvingen worden aanvaard.

Uiterste inschrijvingsdatum: 27 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.885,6€ minimum tot 37.899,19€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier