Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Vlaams-Brabant
Secundair onderwijs
Admin01.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE DRUIVENSTREEK
(Ecode5402)

Meedraaien in een dynamisch team
waar je niet enkel instaat voor administratieve taken
maar ook actief meewerkt aan projecten rond HRM
dat is de uitdaging waaraan jij kan bijdragen
door te kiezen voor
een job bij de politie Druivenstreek,
een korps met PIT !

De politiezone Druivenstreek staat in voor de basispolitiezorg binnen de gemeenten Hoeilaart en Overijse. Onze kernwaarden zijn: bescherming, kwaliteit, betrokkenheid, met als doel te zorgen voor wie ons nodig heeft. Momenteel zoeken wij, om onze beleidscel te versterken, een administratieve medewerker.

 

Wervingsreserve : 12 maanden


Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Karin De Wandeler 
Tel : 02/769.69.46
Email :rekrutering@politiedruivenstreek.be
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) - Administratieve medewerker
Contractuele betrekkingNiveau C Ref n: P 6014 N 18 06
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Zie jij jezelf meedraaien in een dynamisch team dat nauw samenwerkt met de korpsleiding ? Een team dat mee instaat voor het uitwerken van de beleidslijnen, een team dat naast personeelsadministratie ook een efficiënt en uitdagend HRM beleid voert, waar je mee je schouders zet onder verschillende projecten en mee nadenkt over thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, langer werken, opleidingsplan, …  Dan ben jij misschien wel de persoon die wij zoeken !

Binnen de beleidscel  zal je ingezet worden voor diverse taken in het domein van personeelsadministratie,  algemeen secretariaatswerk en beleidsvoorbereidend werk.

  • Je voert algemene secretariaatstaken uit zoals het verwerken van de inkomende post, opstellen en verspreiden van nieuwsbrieven, kopiëren en inbinden van publicaties, klassement, nalezen teksten,  archivering, beheer website …
  • Je biedt administratieve ondersteuning aan HRM:  o.a. inventarisatie en opvolging klassement, beheer  personeelsdossiers, opvolging opleidingen en afwezigheden, organisatie medisch onderzoek,  …
  •  Je werkt mee aan verschillende projecten rond duurzame inzetbaarheid, zoals langer werken, opleidingsplan, beweging en gezonde voeding …
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Brusselsesteenweg 145 G - 3090 OVERIJSE.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
  • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:
  • Je bent minstens in het bezit van je diploma hoger middelbaar onderwijs.
  • Je bent een teamplayer
  • Je hebt een vlotte pen
  • Ben je pas afgestudeerd of heb je al vele jaren ervaring ? Wat wij van jou verwachten is betrokkenheid bij je job, de wil om kwalitatief werk af te leveren en een professionele dienstverlenende ingesteldheid naar de medewerkers van het korps toe.

Enkel de eerste 50 inschrijvingen worden aanvaard.


Meer info?

Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen bij Iris Rubbens, beleidsmedewerker 02/769.69.38 of bij Karin De Wandeler, HRM, 02/769.69.46. E-mail: rekrutering@politiedruivenstreek.be.


Hoe solliciteren?

De kandidaturen (gemotiveerd schrijven, CV, kopie diploma en recent uittreksel van het strafregister) worden afgesloten op  maandag 2 april 2018 en worden rechtstreeks verstuurd naar:

Lokale Politie Druivenstreek op het volgende e-mail adres: rekrutering@politiedruivenstreek.be.

Afhankelijk van het aantal kandidaten kan er een schriftelijke en/of praktische proef georganiseerd worden met een uitsluitend karakter. De resterende kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een gesprek met een selectiecommissie.

Uiterste inschrijvingsdatum: 2 april 2018
 WIJ BIEDEN
-Een vervangingsovereenkomst
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.885,6€ minimum tot 37.899,19€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier