Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Vlaams-Brabant
Secundair onderwijs
Admin01.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE HAACHT
(Ecode5395)

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Linse VANDAMME 
Coördinator Steun
Tel : 015/50.91.26
Email :linse.vandamme@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) - Verkeer en onthaal
Statutaire betrekkingNiveau C Ref n: S 6631 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

De aard van de uit te voeren taken is administratief en polyvalent. Volgens de dienstnoodwendigheden kan de inhoud van de taken zeer divers zijn:

 • Algemeen secretariaatswerk;
 • Administratieve ondersteuning van de diensten en politionele administratie;
 • Doorstroming verzorgen van alle informatie naar interne en externe partners met als streefdoel dat de juiste informatie op het juiste ogenblik op de juiste plaats komt;
 • Ontvangen van telefonische oproepen;
 • Verwerken interne en externe inkomende en uitgaande gerechtelijke en bestuurlijke briefwisseling;
 • Bijhouden van diverse klassementen en opzoekingen verrichten;
 • In- en uitschrijven van stukken;
 • Niet limitatieve lijst.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Remi Van de Sandelaan 7 - 3150 Haacht.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis:

 • Goede, vlotte kennis van de courante informaticatoepassingen;
 • Vlotte en correcte verbale en schriftelijke taalvaardigheid;
 • Goede administratieve vaardigheden;

Vaardigheden:

 • Kunnen plannen en organiseren van het eigen werk;
 • Over goede redactionele en communicatieve vaardigheden beschikken;
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
 • Snel en doeltreffend informatie kunnen opzoeken en hanteren;
 • Kunnen werken met klasseersystemen;
 • Stiptheid en respect voor de gestelde termijnen en gemaakte afspraken.

Attitudes:

 • Discreet, integer, loyaal, flexibel en dynamisch zijn;
 • Een gemotiveerde houding tonen;
 • Zich houden aan het beroepsgeheim.

Verder verloop van de selectie:

 • Cognitieve vaardigheidsproef en persoonlijkheidsproef (Federale Politie, Dienst Rekrutering en Selectie);
 • Selectie op basis van het kandidatuursdossier (Politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen);
 • Interview met de selectiecommissie (Politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen).

 

Enkel de eerste 10 inschrijvingen worden aanvaard.

Uiterste inschrijvingsdatum: 23 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.885,6€ minimum tot 37.899,19€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier