Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
West-Vlaanderen
HOKT
Informat.jpg


      
Van bits en bytes tot bugvrij programma en alles er tussenin!
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE POLDER
(Ecode5460)

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de Geïntegreerde politie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Peter DECLERCK 
Consulent - Personeelsbeheer
Tel : 051 51 98 31
Email :Peter.Declerck.1@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ICT-CONSULENT (M/V) 
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5627 N 17 15
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Bij Politiezone Polder sta je in voor de informatica-ondersteuning van de 110 medewerkers van onze operationele en administratieve diensten. Samen met je collega’s werk je aan de uitbouw van het dynamisch en professioneel imago van de politie.

Met je collega ICT-specialist en ondersteund door de ICT-specialisten van onze netwerkorganisatie werk je dicht bij huis, in een boeiende en actieve politiezone waar teamwork en aandacht voor je work-life balance heel belangrijk zijn. In deze statutaire job bieden we je ook tal van opleidingsmogelijkheden.

Jouw taken:

 • Je staat in voor het technisch beheer van ons politioneel informaticasysteem,  onze Citrixomgeving, Linux- en Windowsservers, VMWare-infrastructuur, ons cameranetwerk,…;
 • Je zorgt voor het onderhoud en de ondersteuning van de hardware, je installeert en configureert nieuwe computers, printers en servers, je beheert de VMWare hosts en de shared storage,…;
 • Je staat mee garant voor de werking van LAN, WAN, WiFi- en ons straalverbindingsnetwerk;
 • Je hebt een goede dosis programmeerlogica en hebt kennis van relationele databanken;
 • Je bent binnen onze organisatie het aanspreekpunt voor hard- en softwareproblemen, geeft opleiding aan onze collega’s, adviseert de korpsleiding en waakt over de telematicastandaarden opgelegd door onze partner DRI van de federale politie;
 • Je werkt mee in een beurtrol van bereikbaarheid en terugroepbaarheid.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Sint-Sebastiaanplein 1 - 8680 KOEKELARE.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 • Je bent houder van een bachelordiploma of een graduaat. Studies informatica zijn een pluspunt.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Aan ervaring hechten we minder belang, je krijgt van ons een gedegen training “on the job”.
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Jouw competenties:

 • Je bent een collega die leergierig is, zin toont voor initiatief en betrokken is;
 • Je bent een teamspeler, hebt zin voor communicatie en bent dienstverlenend ingesteld;
 • Je bent creatief en oplossingsgericht en gaat actief op zoek naar mogelijkheden om je kennis te verruimen en te onderhouden;
 • Lid zijn/geweest zijn van een jeugdbeweging is een pluspunt.
Uiterste inschrijvingsdatum: 11 juni 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1B (28.906,31€ minimum tot 42.986,29€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Een training “on the job”
-Een telefoon en bijhorende vergoeding
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier