Stages - Student

U bent geïntereseerd in de federale politie en wenst verschillende aspecten ervan leren kennen?

U wilt uw theorethische kennis toetsen aan de realiteit?

U dient een thesis, eindwerk of verhandeling te maken?

Dan bent U aan het juiste adres.

Om uw aanvraag te behandelen wordt er een stagedossier opgesteld. Dit dossier bestaat uit op zijn minst een motivatiebrief en een CV.  Deze documenten moeten minstens 2 maanden vóór aanvang van de stage per mail of per post opgestuurd worden naar:

DRP-resources
Kroonlaan 145 A
1050 Brussel
Mail: drp.academy.stage@police.belgium.eu
 

In de motivatiebrief dient U naast het doel van uw stage te vermelden van welke onderwijsinstelling U afhangt alsook de data of de periode waarop uw stage dient aan te vangen en te beëindigen. Als U een bepaalde voorkeur heeft voor een dienst binnen de federale politie waar U uw stage zou willen lopen of een voorkeur heeft voor een bepaald domein, mag U dat vermelden.

De stageaanvragen worden behandeld met inachtneming van de wetgeving die van toepassing is op het gebied van veiligheid en de bescherming van het welzijn van de stagiaires. Daarom moet elke aanvraag op tijd opgestuurd worden zodat alle nodige stappen kunnen voltooid worden voor de aanvang van de stage (een termijn van 6 tot 8 weken is ideaal).

De stappen die uw stageaanvraag moet doorlopen gedurende deze periode vindt u bij de procedure.