Inspecteur van politie - een objectieve en transparante selectieprocedure

Voor alle politiefuncties, dus ook voor een job als inspecteur van politie, organiseert de politie een objectieve en transparante selectieketting volgens een assessment-centermethode. Dit houdt in dat je als kandidaat een uitvoerige reeks proeven aflegt en dat je telkens voor een proef moet slagen om te kunnen doorstoten naar een volgend stadium. Deze selectieproeven zijn gespreid over vier dagen in een periode van zes tot negen maanden die volgen op je kandidaatstelling.

De ketting is als volgt opgebouwd:

 

 Selectiereglement

Klik hier om het selectiereglement te raadplegen dat van  toepassing is vanaf 11/01/2017.

Alvorens te beginnen aan de selectieproeven wordt er aangeraden dit selectiereglement grondig door te nemen!

 

Doorheen het selectieproces wordt eveneens gepeild of je van onberispelijk gedrag bent, d.w.z. dat de politie nagaat of je gedrag wel in overeenstemming is (geweest) met de eisen van een job als politieman of -vrouw. Zo vindt b.v. een onderzoek naar de antecedenten en naar de omgeving plaats.

Het is pas als je twee groene lichten krijgt (op het selectieproces en op de beoordeling van het onberispelijk gedrag), dat je kan worden toegelaten tot de basisopleiding van inspecteur van politie.


Sommige kandidaten-inspecteur van politie kunnen genieten van een vrijstelling in het raam van één of meerdere van deze proeven. Wil je hierover meer weten? Klik hier. 

 


 

 

Klik op de afbeelding en ontdek onze rekruteringsbrochure met enkele nuttige weetjes en tips ter voorbereiding op de selectieproeven.

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de selectieprocedure van inspecteur