100 vacante betrekkingen bij de federale politie

Bij het commissariaat-generaal en bij de algemene directie van de bestuurlijke politie zijn er, over het hele land, 100 vacante betrekkingen. 

Het commissariaat-generaal
De commissaris-generaal geeft leiding aan en coördineert de drie algemene directies. Daarnaast voert zij specifieke taken uit waarvoor zij over eigen directies en diensten beschikt binnen het commissariaat-generaal.
Het commissariaat-generaal (CG) is belast met de verwerking van politionele informatie ten behoeve van de federale en lokale politie, waaronder het beheer van de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), het centraal vuurwapenregister, de verspreiding binnen de politiediensten van nationale en internationale seiningen, enz.
Het CG leidt en beheert ook de communicatie- en informatiecentra (CIC).
Het CG onderhoudt contacten met de Europese politiedienst (EUROPOL) en met de ‘International Criminal Police Organisation’ (ICPO), beter gekend als INTERPOL.
Het CG ontwikkelt en verzekert de samenwerking met buitenlandse politiediensten. Het levert ook steun aan de lokale politiediensten op het vlak van de organisatieontwikkeling, het financieel beheer, de opmaak van de zonale veiligheidsplannen, enz.
Verder bestaan de taken van het CG nog uit het leiden en coördineren van de speciale eenheden met het oog op de uitvoering van de bijzondere opsporingsmethoden, observatie en infiltratie, bijzondere opdrachten van bewaking, bescherming en interventie, slachtofferidentificatie (DVI), enz.
Voor het vervullen van dit takenpakket zijn er momenteel diverse betrekkingen vacant binnen de volgende entiteiten :
De Directie van de operationele politionele informatie is belast met het beheer van de nationale en internationale operationele politionele informatie en met de communicatie ten dienste van de gerechtelijke of de administratieve politie. De directie vervult deze taak ten voordele van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, alsook voor de overheden en de burgers. De Directie van de operationele politionele informatie is onderverdeeld in vier operationele diensten en twee steundiensten, goed voor een totaal van ongeveer 1 100 personeelsleden. De Dienst Operaties bestaat uit de 11 Informatie- en communicatiecentra (CIC) (1 per provincie + 1 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) die steun leveren inzake informatie en communicatie in het kader van het operationeel beheer van evenementen, voornamelijk via de calltaking (het beantwoorden van oproepen), de dispatching van dringende oproepen (toewijzing) en het beheer van interventieploegen waarvoor zij bevoegd zijn.
Met een job bij het CIC verleen jouw steun aan jouw collega’s op het terrein
Het CIC (communicatie- en informatiecentrum) biedt je een heel gevarieerde job en de mogelijkheid je collega’s te ondersteunen in een hoogtechnologische omgeving. Het CIC geeft je de mogelijk een concrete bijdrage te leveren aan de werking van de geïntegreerde politie en in contact komen met talrijke externe partners. Als lid van het CIC beheer je de 101-oproepen en zorg je voor de dispatching van de teams op het terrein.
Er zijn meerdere functies bij de CIC :
Calltaking : Je beheert de 101-oproepen. Als operator ben je de eerste contactpersoon met de burger die om politiehulp verzoekt. De kwaliteit van het beantwoorden van de oproep is bepalend voor de kwaliteit van de hele interventie.
Dispatching : Onder dispatching wordt verstaan: het aanwijzen en informeren van het politieteam dat de interventie zal uitvoeren, met inachtneming van vooraf vastgestelde afspraken. Het gaat hier met andere woorden om het operationele beheer van de feiten die zich voordoen.
Het werk bij het CIC is georganiseerd in ploegendiensten van 12 uur. Een flexibel systeem van glijdende werkuren maakt het perfect mogelijk een goede balans tussen werk en privé te vinden. 
De coördinatie- en steundirecties ondersteunen en coördineren de bestuurlijke politie-acties waarbij verschillende politiezones betrokken zijn. Zij vormen de schakel tussen de lokale politiezones en de federale politie. Ze zijn o.a. bevoegd voor de ondersteuning van de gedeconcentreerde federale diensten, de technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie, de coördinatie van de ondersteuning door het federaal niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie en de coördinatie en de leiding van de politieoperaties. Er is een coördinatie- en steundirectie per gerechtelijk arrondissement, geleid door een directeur-coördinator. Om zijn taken goed te kunnen uitvoeren beschikt de directeur-coördinator (DirCo) over een interventiekorps (CIK).
Werken in het CIK, een keuze voor de toekomst
Het CIK biedt u een werkomgeving gekenmerkt door een grote verscheidenheid in opdrachten om een sociaal en professioneel evenwicht te verzekeren. Het CIK vormt de ideale uitvalsbasis om alle entiteiten van de geïntegreerde politie te ontdekken. Het CIK is meer bepaald verantwoordelijk voor volgende taken:
deelnemen aan de reserve voor de niet gespecialiseerde interventie van de federale politie. Deze federale reserve wordt regelmatig ingezet voor alle vormen van onverwachte evenementen (rellen, ongeval, zoeken van verdwenen personen, overstromingen…) op het gehele nationale grondgebied
deelnemen aan de handhaving openbare orde bij diverse, regelmatige en aantrekkelijke evenementen (manifestaties, grand prix formule 1, voetbal, muziekfestival,…) op het gehele nationale grondgebied
deelnemen aan de realisatie van de veiligheidsplannen van de lokale en federale politie-eenheden door veiligheidspatrouilles te verrichten.
Het CIK werkt in een structuur van teams met een vast planningsschema voor de dienst. Het werkschema van elke medewerker is vooraf gekend, wat het combineren van werk en gezin mogelijk

Het commissariaat-generaal (CG)

De commissaris-generaal geeft leiding aan en coördineert de drie algemene directies. Daarnaast voert zij specifieke taken uit waarvoor zij over eigen directies en diensten beschikt binnen het commissariaat-generaal.

Het commissariaat-generaal (CG) is belast met de verwerking van politionele informatie ten behoeve van de federale en lokale politie, waaronder het beheer van de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), het centraal vuurwapenregister, de verspreiding binnen de politiediensten van nationale en internationale seiningen, enz.

Het CG leidt en beheert ook de Communicatie- en Informatiecentra (CIC).

Het CG onderhoudt contacten met de Europese politiedienst (EUROPOL) en met de ‘International Criminal Police Organisation’ (ICPO), beter gekend als INTERPOL.

Het CG ontwikkelt en verzekert de samenwerking met buitenlandse politiediensten. Het levert ook steun aan de lokale politiediensten op het vlak van de organisatieontwikkeling, het financieel beheer, de opmaak van de zonale veiligheidsplannen, enz.

Verder bestaan de taken van het CG nog uit het leiden en coördineren van de speciale eenheden met het oog op de uitvoering van de bijzondere opsporingsmethoden, observatie en infiltratie, bijzondere opdrachten van bewaking, bescherming en interventie, slachtofferidentificatie (DVI), enz.

Voor het vervullen van dit takenpakket zijn er momenteel diverse betrekkingen vacant binnen de volgende entiteiten :

De Directie van de operationele politionele informatie is belast met het beheer van de nationale en internationale operationele politionele informatie en met de communicatie ten dienste van de gerechtelijke of de administratieve politie. De directie vervult deze taak ten voordele van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, alsook voor de overheden en de burgers. De Directie van de operationele politionele informatie is onderverdeeld in vier operationele diensten en twee steundiensten, goed voor een totaal van ongeveer 1 100 personeelsleden. De Dienst Operaties bestaat uit de 11 Informatie- en communicatiecentra (CIC) (1 per provincie + 1 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) die steun leveren inzake informatie en communicatie in het kader van het operationeel beheer van evenementen, voornamelijk via de calltaking (het beantwoorden van oproepen), de dispatching van dringende oproepen (toewijzing) en het beheer van interventieploegen waarvoor zij bevoegd zijn.

Met een job bij het CIC verleen je jouw steun aan jouw collega’s op het terrein

Het Communicatie- en Informatiecentrum (CIC) biedt je een heel gevarieerde job en de mogelijkheid je collega’s te ondersteunen in een hoogtechnologische omgeving. Het CIC geeft je de mogelijk een concrete bijdrage te leveren aan de werking van de geïntegreerde politie en in contact komen met talrijke externe partners. Als lid van het CIC beheer je de 101-oproepen en zorg je voor de dispatching van de teams op het terrein.

Er zijn meerdere functies bij de CIC :

Calltaking : Je beheert de 101-oproepen. Als operator ben je de eerste contactpersoon met de burger die om politiehulp verzoekt. De kwaliteit van het beantwoorden van de oproep is bepalend voor de kwaliteit van de hele interventie.

Dispatching : Onder dispatching wordt verstaan: het aanwijzen en informeren van het politieteam dat de interventie zal uitvoeren, met inachtneming van vooraf vastgestelde afspraken. Het gaat hier met andere woorden om het operationele beheer van de feiten die zich voordoen.

Het werk bij het CIC is georganiseerd in ploegendiensten van 12 uur. Een flexibel systeem van glijdende werkuren maakt het perfect mogelijk een goede balans tussen werk en privé te vinden. 

De coördinatie- en steundirecties ondersteunen en coördineren de bestuurlijke politie-acties waarbij verschillende politiezones betrokken zijn. Zij vormen de schakel tussen de lokale politiezones en de federale politie. Ze zijn o.a. bevoegd voor de ondersteuning van de gedeconcentreerde federale diensten, de technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie, de coördinatie van de ondersteuning door het federaal niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie en de coördinatie en de leiding van de politieoperaties. Er is een coördinatie- en steundirectie per gerechtelijk arrondissement, geleid door een directeur-coördinator. Om zijn taken goed te kunnen uitvoeren beschikt de directeur-coördinator (DirCo) over een interventiekorps (CIK).

Werken in het interventiekorps (CIK), een keuze voor de toekomst

Het interventiekorps (CIK) biedt u een werkomgeving gekenmerkt door een grote verscheidenheid in opdrachten om een sociaal en professioneel evenwicht te verzekeren. Het CIK vormt de ideale uitvalsbasis om alle entiteiten van de geïntegreerde politie te ontdekken. Het CIK is meer bepaald verantwoordelijk voor volgende taken:

  • deelnemen aan de reserve voor de niet gespecialiseerde interventie van de federale politie. Deze federale reserve wordt regelmatig ingezet voor alle vormen van onverwachte evenementen (rellen, ongeval, zoeken van verdwenen personen, overstromingen…) op het gehele nationale grondgebied
  • deelnemen aan de handhaving openbare orde bij diverse, regelmatige en aantrekkelijke evenementen (manifestaties, grand prix formule 1, voetbal, muziekfestival,…) op het gehele nationale grondgebied
  • deelnemen aan de realisatie van de veiligheidsplannen van de lokale en federale politie-eenheden door veiligheidspatrouilles te verrichten.

Het CIK werkt in een structuur van teams met een vast planningsschema voor de dienst. Het werkschema van elke medewerker is vooraf gekend, wat het combineren van werk en gezin mogelijk maakt.