Direkt zum Inhalt
JobPol website banner

Sozialassistent (B1D) - Dringende externe werving: Consulent maatschappelijk assistent - team Jeugd & Gezin

Anmeldefrist
Referenz
G 5038 N 20 05
Art der Beschäftigung
Contractueel
Arbeitsregelung
Voltijds (38 uur / week)
Zahl der offenen Stellen
2
Korps/Direktion/Dienst
5369 - Neteland
Arbeitsplatz
De Beukelaer-Pareinlaan 3
2200 Herentals
Provinz
Antwerpen
Vertragstyp
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Dauer
1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering (dringende externe werving)
Stufe
Maatschappelijk assistent (B1D)
Ausbildungsstand
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomanforderungen

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

 

Spezifische Diplomanforderungen

Diploma van Maatschappelijk assistent

Vorstellung Korps/Direktion/Dienst

Politiezone Neteland is een meergemeentezone in de Antwerpse Kempen.
Wij werken op het grondgebied van de stad Herentals en de gemeenten Grobbendonk, Herenthout, Olen en Vorselaar.
Met 130 collega's zijn we een boeiende organisatie vol uitdagingen en variatie.
Onder andere op onze Facebook pagina en onze website vind je onze activiteiten en ervaringen uitgebreid terug.

Funktionsbeschreibung

Binnen het team Jeugd & Gezin is samenwerken met je collega’s een absolute must, maar eveneens je taken zelfstandig tot een goed einde brengen. We zoeken iemand met uitstekende verbale en schriftelijke vaardigheden en ook de nodige verantwoordelijkheidszin. Onze nieuwe collega is bij voorkeur een ordelijk en stipt persoon die deadlines, termijnen respecteert.

Positiviteit, leergierigheid, betrokkenheid en spontaniteit zijn kwaliteiten die we toejuichen binnen ons team. Bent u iemand die graag initiatief neemt en discreet werkt, dan is ook dit een pluspunt.

***

De consulent maatschappelijk assistent is een voltijdse functie waarbij het belangrijk is om de opdrachten en taakaccenten die hem/haar zijn toevertrouwd en die tot zijn/haar takenpakket behoren correct uit te voeren. Daarnaast het voortdurend uitbreiden van zijn/haar extern netwerk met personen en diensten die een meerwaarde kunnen betekenen voor de werking van de politiezone en intensief gebruik maken van dit netwerk om de werking van het korps te verbeteren.

Het uitvoeren van professionele politionele hulpverleningsopdrachten:

 • Eerstelijnshulpverlening:
 • Bemiddeling;
  • veiligheid van mensen in gevaar;
  • misdrijven gepleegd;
  • binnen het gezin;
 • Crisishulpverlening:
  • diagnose stellen;
  • context betrekken;
  • reguleren extreme emoties;
  • chaos ordenen;
  • prioriteiten helpen stellen;
  • ondersteunen bij het maken van keuzes;
 • Slechtnieuwsmeldingen;
 • Kwalitatief uitvoeren van de gerechtelijke opdrachten in het raam van het spijbelactieplan, omgangsrecht, psychische problematieken, onbuigzaamheid, jongeren in verontrustende situaties (VOS) en intrafamiliaal geweld;
 • Nemen van initiatieven om zijn/haar expertise te optimaliseren in overleg met of op vraag van de hoofdinspecteur jeugd en gezin;
 • Bieden van de best mogelijke bejegening en hulpverlening in crisissituaties aan slachtoffers;
 • Leveren van een actieve bijdrage met betrekking tot analyse, onderzoeksdaden, registratie, informatie-uitwisseling, ... aan de opdrachten waarbij hij/zij betrokken is;
 • Ondernemen van de nodige stappen als eerstelijnsantenne inzake interne zorg;
 • Neemt deel aan de permanentie van het crisisteam van het team Jeugd & Gezin (een beurtrol voor bijkomende slachtofferbejegening buiten de kantooruren en in het weekend).
Gewünschtes Profil

 

Vereiste competenties

Technische competenties

De maatschappelijk assistent heeft:

 • een grondige kennis van de wet- en regelgeving die relevant is voor de functie en een basiskennis Officepakketten en kan vlot werken met tekstverwerking;
 • feeling voor de thematiek en beheerst de methodieken uit de pedagogiek, psychologie, het systeemgericht- en contextueel denken en het maatschappelijk werk;
 • kennis van de sociale kaart en inzicht in het algemene welzijnswerk;
 • Bewustmaking van andere korpsleden inzake sociale materie en hierover vorming kunnen geven.

Persoonsgerichte competenties

 • klantgerichtheid;
 • hoge sociale contactvaardigheid;
 • empathie en inlevingsvermogen;
 • stressbestendig;
 • verantwoordelijkheidsgevoel;
 • integer en betrouwbaar;
 • teamplayer;
 • zelfstandig kunnen werken;
 • flexibiliteit;
 • zin voor initiatief;
 • beschikken over een goede verbale en schriftelijke communicatie;
 • bereid om deel te nemen aan vormingssessies inzake specifieke onderwerpen;
 • kan zich schikken naar de interne richtlijnen van het korps en de dienst;
 • in het bezit van rijbewijs B;
 • respectvol t.o.v. het team, klanten, … .
Leumundsmodalitäten der Zone

U wordt eerst uitgenodigd door de rekruteringsdienst van de Federale Politie voor het afleggen van een cognitieve vaardigheidstest en een psychologische test.

Na deze proeven wordt de selectie overgenomen door Lokale Politie Neteland. Een eerste selectie gebeurt op basis vaneen verkennend gesprek en testing door een personeelsadviesbureau. De laureaten van deze laatste test worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

 

Wervingsreserve van 24 maanden

Unser Angebot
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Zusätzliches Angebot
Mogelijkheid tot een statutaire functie
Modern en aangepast sportbeleid en automatisch lidmaatschap tot onze personeelskring
Zusätzliche Informationen
Wervingsreserve

Informatie

Name
Van Espen
Vorname
Sonja
Funktion
Mensen & Middelen Personeel
Email
pz.neteland.personeel@police.belgium.eu
Telefon
014244247
Korps/Direktion/Dienst
PZ Neteland