Direkt zum Inhalt
JobPol website banner

Polyvalente arbeider

Anmeldefrist
Referenz
P 4032 T 19 05
Korps/Direktion/Dienst
7335 - Dgr - Logistiek
Arbeitsplatz
Luchtmachtlaan 10
1040 Etterbeek
Provinz/Region
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vertragstyp
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Dauer
12 maanden
Arbeitsregelung
Voltijds (38 uur / week)
Zahl der offenen Stellen
1
Höchstzahl der Anmeldungen
25
Ausbildungsstand
Geen diploma vereist
Diplomanforderungen

Geen diploma vereist.

Art der Beschäftigung
Contractueel
Vorstellung Korps/Direktion/Dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

De dienst Support Management biedt gespecialiseerde logistieke diensten aan de klanteenheden van de federale politie in Brabant en, op hun vraag, aan politiezones; alsook een nationale steun in het kader van zijn specialisaties (wapens, zware voertuigen…). DLSUPPORT is samengesteld uit vier secties, waaronder het competentiecentrum infrastructuur, dat zorgt voor het verhuurderonderhoud en het preventief onderhoud van de infrastructuur, maar dat ook tussenkomt bij het oplossen van gevaarlijke of dringende situaties (quick service, 24/24 electriciteit, 24/24 loodgieterij, 24/24 verwarming…). Deze sectie is eveneens belast met de aanpassing van lokalen (labos, Salduz, beveiliging, schietstanden…), specifieke schoonmaak en voorziet een steun op aanvraag (verhuizingen, opbouw en afbraak van standen tijdens politie-evenementen…).

Funktionsbeschreibung

De polyvalente vakman doet diverse werken om de werkomgeving van de medewerkers binnen de organisatie te optimaliseren.

 

Als logistiek uitvoerder, zich engageren in een professionele en efficiënte logistieke steunverlening om verantwoordelijk te zijn op maatschappelijk niveau

Voorbeelden van taken

•          Op tijd en met zorg werkorders realiseren door gestructureerd te werken en doordacht om te gaan met tijd en middelen.

•          De specifieke veiligheidseisen voor het gebruik van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen, faciliteiten en gebouwen toepassen.

•          Gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

•          Dagelijkse onderhouden van persoonlijke beschikbaar gesteld materiaal en gebreken signaleren.

•          De milieuvoorschriften respecteren.

 

 

Als polyvalente vakman diverse werken verrichten op vlak van infrastructuur om ervoor te zorgen dat de werkomgeving van de medewerkers binnen de organisatie optimaal is.

Voorbeelden van taken

•          Verhuizingen doen, leveren en verwijderen van meubilair

•          Kleine onderhoudswerken doen

•          Steun leveren aan de gespecialiseerde vakmannen

•          Specifieke opdrachten vervullen: sneeuwruimen, wapenkoffers monteren...

 

Gewünschtes Profil

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

 

Praktische kennis :

• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

 

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en  hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Unser Angebot
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Leumundsmodalitäten der Zone

Selectiemodaliteiten: Later te bepalen

Zusätzliche Informationen
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie

Informations

Name
Legrain
Vorname
Romain
Funktion
Conseiller - Adviseur
Email
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefon
02 554 43 01
Korps/Direktion/Dienst
DRL/Resources

Ansprechpartner

Name
Dyckmans
Vorname
Aurelie