Direkt zum Inhalt
JobPol website banner

ICT-assistent (C1A) - ICT-assistent (C)

Anmeldefrist
Referenz
G 6002 N 20 05
Art der Beschäftigung
Contractueel
Arbeitsregelung
Voltijds (38 uur / week)
Zahl der offenen Stellen
1
Korps/Direktion/Dienst
5362 - Heist
Arbeitsplatz
Kloosterstraat 1
2220 Heist-op-den-Berg
Provinz/Region
Antwerpen
Vertragstyp
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Dauer
12 maanden (mogelijkheid tot statutarisering)
Stufe
ICT-assistent (C1A)
Ausbildungsstand
6 jaar secundair onderwijs
Diplomanforderungen

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Kompetenzen/Spezifische Diplomanforderungen

ervaring in de IT is een pluspunt (werkervaring of opleiding is aangewezen)

Höchstzahl der Anmeldungen
15
Vorstellung Korps/Direktion/Dienst

De politiezone Heist is een ééngemeentezone met ongeveer 43.000 inwoners.

Funktionsbeschreibung
 • uitvoeren van specifieke opdrachten van door informatica gestuurde toepassingen
 • actualiseringsopdrachten in de nieuwe website van de lokale politie in het federaal voorgesteld model
 • actualiseringsopdrachten in het lokaal intranet voor wat betreft opmaak van pdf-files en verspreiding
 • montage- en configuratieopdrachten uitgaande van de systeembeheerder met het oog op de ingebruikname/uit dienst name van applicaties
 • opvolgen van de informatica-administratie met het oog op listings uit de diverse databanken (vb. toegangscontrolesysteem, sleutelbeheersysteem, alarminstallatie, telefooncentrale)
 • administratiegerichte taken uitvoeren in opdracht van de systeembeheerder naar aanleiding van aanbestedingen, aankoop, leasing, onderhoud, vervangingen, herstellingen eigen aan het beheer van ICT-toepassingen
 • opvolgen van de batterijlading voor de diverse informaticatoepassingen
 • opvolgen configuratie - onderhoud - gebruiksklaar houden van de infrastructuur inzake informatica in het korps
 • het bieden van een klantgerichte eerstelijnsondersteuning van de gebruikers bij hun IT-gerelateerde vragen en problemen; geven van ondersteuning bij nieuwe informaticatoepassingen
 • opvolgen van back-ups en het uitvoeren van restores met het oog op de beveiliging van de informaticasystemen
Gewünschtes Profil
 • in staat op een zelfstandige basis vanuit een klantgerichte houding rekening houdend met de maatschappelijke en sociale aspecten, een administratief dossier samen te stellen dat zich binnen het werkterrein van het intern beheer bevindt wat dus veronderstelt dat men beschikt over de vereiste kennis van de toepassingen
 • de leden dienen de volgende eigenschappen te bezitten:
  • stabiele persoonlijkheid
  • loyaal, integer, objectief en discreet zijn
  • polyvalent medewerker
  • communicatief vaardig
  • diplomatisch en sociaal gericht
  • sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben
  • kwaliteiten in zich dragen om tot een resultaat te komen
  • in groep kunnen werken
  • stressbestendig zijn
  • pragmatisch ingesteld zijn
  • hoog normbesef bezitten
  • organisatorisch talent bezitten
  • redactioneel vaardig zijn binnen de informatica-gestuurde programma's en binnen de ISLP-systemen
  • bereid zijn tot het volgen van voortgezette opleidingen of specifieke opleidingen binnen de hen toegewezen functionaliteit
  • in staat zijn om het dossier te beheren, te analyseren en op basis van de verkregen informatie, actie te ondernemen of anderen daartoe in staat te stellen
  • inzicht te hebben in de gevolgen van wat men onderneemt
  • vindingrijk zijn en deze inventiviteit koppelen aan tactiek en tact
  • beschikken over de nodige flexibiliteit en discreet zijn
Leumundsmodalitäten der Zone

geschiktheidsproeven en interview met selectiecommissie

(dringende externe werving)

wervingsreserve: 12 maanden

Unser Angebot
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Zusätzliche Informationen
Wervingsreserve

Informatie

Name
Daems
Vorname
Marc
Funktion
diensthoofd steun en informatiebeheer
Email
Marc.Daems.1@police.belgium.eu
Telefon
015/750.968
Korps/Direktion/Dienst
PZ Heist