Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Administratief Assistent(e) Gerechtelijk Secretariaat

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6609 N 19 01
Korps/directie/dienst
5360 - Lier
Werkplaats
Paradeplein 1
2500 Lier
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
15
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minsten evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C van de federale rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Ervaring in een politiedienst is een pluspunt.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Taken
- je zorgt voor de invoer van diverse gegevens in politie databanken, je volgt dossiers op, informatiseert gerechtelijke processen-verbaal en seiningen
- je doet opzoekingen in databanken
- je houdt het algemeen klassement van de zone bij en zorgt voor de archivering
- je beantwoordt telefonisch vragen en verstrekt informatie
- je behandelt de inkomende en uitgaande post

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Vaardigheden eigen aan de arbeidsorganisatie en de visie van de organisatie
- Je kan jezelf vinden in onze missie, visie en waarden en je wil deze zelf toepassen en uitdragen naar de medewerkers toe.
Onze missie
Wij verstrekken een kwaliteitsvolle dienstverlening
Onze visie
We stellen de mens centraal.
We bouwen op vertrouwen.
We coachen en inspireren mensen.
We dragen een openboek beleid uit.
We proberen altijd om de best mogelijke oplossing te zoeken voor elk probleem en risico.
Onze waarden
Wij “Doen wat we beloven”,geloven dat “Praten werkt” en zijn van oordeel dat we “Samen sterk” staan.
- Je hebt er geen probleem mee op je persoonlijk voorkomen en houding aan te passen aan de regels van de organisatie (voorbeeldgedrag). Je kan en wil dit voorbeeldgedrag ook promoten naar de medewerkers toe. Je stelt een zeer groot belang in de naleving van de deontologische code van de politiediensten.

Wij bieden
Een jong korps (in leeftijd en van hart) dat bestaat uit 96 politieambtenaren en 21 administratieve en logistieke medewerkers. De dienst gerechtelijk secretariaat bestaat uit 4 administratief assistenten en de dienst APO-kantschriften bestaat uit 3 inspecteurs van politie. Je krijgt een arbeidsregeling, in glijdende werkuren van maandag tot vrijdag.
Een korps :
- dat werkt met mensen én voor mensen
- waar iedereen, iedereen kent
- waar de opdrachten variërend zijn en je polyvalent wordt ingezet
- dat gehuisvest is in een ultramodern complex waar je gebruik kan maken van moderne technieken en hulpmiddelen
- dat sociaal en familiaal ingesteld is

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Administratief geschoold zijn.

Gewenst profiel

Vaardigheden en kennis
- je kan vlot overweg met de MS Office toepassingen zoals Excel (zeer goed), Word (zeer goed), Powerpoint (goed), Internet (goed) en Access (basis).
kennis van de specifieke informaticatoepassingen van de politie zoals ISLP, ANG,…. is een sterk pluspunt.
- je bent de Nederlandse taal machtig zowel mondeling als schriftelijk. Je kan foutloos brieven, rapporten, … opstellen en je kan duidelijk en correct een mondelinge boodschap formuleren face tot face en in telefonische contacten
Sociale vaardigheden
- je bent betrouwbaar en hebt oog voor discretie en het beroepsgeheim
- je bent leergierig en wil altijd nieuwe dingen aanleren
- je houdt van kwaliteitsvol en nauwkeurig werk, je bent gericht op integrale kwaliteitszorg
- je beschikt over uitstekende samenwerkingsvaardigheden, je bent een echte teamplayer
- je kan je werk zelf organiseren en anticiperen op het werk
- je onderneemt uit eigen beweging voorstellen en/of actie

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Werfvingseserve van 24 maanden.
Gesprek met de selectiecommissie die bestaat uit :
Voorzitter : mevr. S. Raeymaekers, commissaris of haar vervanger
Leden : mevr. I. Van Dessel, HR-adviseur of haar vervanger
Dhr. P. Govaerts, inspecteur gerechtelijk bureel APO-KS of zijn vervanger
Secretaris : Mevr. Marianne Ceusters, assistente korpschef of haar vervanger

Informations

Naam
Ceusters
Voornaam
Marianne
Functie
1e assistente korpschef
E-mail
marianne.ceusters@police.belgium.eu
Telefoon
03/4914457
Korps/directie/dienst
PZ Lier