Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-assistent (C1A) - Administratief kader - Niveau C - Assistent ICT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6015 N 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5461 - Westkust
Werkplaats
Ter Duinenlaan 34a
8670 Koksijde
Provincie
West-Vlaanderen
Niveau
ICT-assistent (C1A)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Voorstelling korps/directie/dienst

De ICT-assistent maakt deel uit van de dienst ICT.

De ICT-assistent behoort tot het administratief en logistiek kader zoals bedoeld in artikel 118 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Het artikel II.III.1. van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten bepaalt de niveaus en de graden in het administratief en logistiek kader.

Functiebeschrijving

Als ICT-assistent ondersteun je de dienst ICT door:

 • Technische vragen van medewerkers te beantwoorden;
 • Actief mee te werken om nieuwe technologische toepassingen te implementeren;
 • De ICT-infrastructuur up-to-date te houden;
 • Technische defecten aan te pakken en op te volgen;
 • Interne opleidingen te organiseren over informatica-topics;
 • Te zorgen voor de implementatie en uitvoering van projecten in ontwikkeling binnen het verantwoordelijkheidsdomein van zijn functie.
 • Flexibel inzetbaar te zijn. Hij werkt in een vast dienstrooster/uurschema, maar is bereid bij hiervan af te wijken indien nodig. Dit dienstrooster/uurschema zal opgesteld worden in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke normen.
   

Kortom, samen als ICT-team instaan voor een klantgerichte en efficiënte dienstverlening.

Gewenst profiel

3.1. Lichamelijke geschiktheid

Blijk geven van een goede fysieke conditie.

 

3.2. Supplementaire diplomavereisten

Geen

 

3.3. Vaktechnische kennis

 • Algemene kennis van netwerken en besturingssystemen;
 • Grondige kennis van de Microsoft Office-programma’s;
 • Bekwaam om hardwarematige problemen op te lossen;
 • Grote affiniteit met het informaticagebeuren;
 • Leergierig zijn naar nieuwe informaticakennis om deze te versterken en te onderhouden;
 • Inzicht in programmeerlogica is een pluspunt;
 • Windows Server-, Linux-kennis is een pluspunt;
 • HTML-, PHP-, CSS-, MySQL en Javascript-kennis mag, maar is geen must;
 • Kennis van Sharepoint is een pluspunt.
 • Houder zijn van een rijbewijs B.

 

 

3.4. Persoonlijkheidskenmerken

Is creatief, neemt initiatief en kan zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin hij/zij verkeert.

Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken binnen de beleidslijnen van het korps en de dienst.

Kan binnen zijn/haar bevoegdheid tot beslissingen komen en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen. Communiceert actief en duidelijk inzake die beslissingen.

 

Kenmerkt zich door:

 • Discretie, takt, respect voor het beroepsgeheim
 • Betrouwbaarheid
 • Integriteit
 • Loyaliteit
 • Ordelijkheid
 • Flexibiliteit (bereidheid om ook buiten de normale diensturen te werken)
 • Hulpvaardigheid
 • Zin voor initiatief
 • Stressbestendigheid
 • Op een adequate manier alle gegeven opdrachten kunnen organiseren.
 • Klachtgerichte ingesteldheid (helpdesk technische problemen, Infodesk).

 

3.5. Handelingsvrijheid

Werkt binnen de door de door de Korpschef gestelde limieten. Handelt conform de bestaande korpsrichtlijnen.

 

3.6. Sociale vaardigheden

Beschikt over goede sociale vaardigheden waaronder assertiviteit, conflicthantering, goede contactuele en communicatieve vaardigheden.

Bevordert de goede verstandhouding en de samenwerking in het team.

 

3.7. Samenwerking

Moet zoals hierboven beschreven zelfstandig kunnen werken maar moet evengoed in teamverband kunnen werken en functioneren. Hij/zij staat open voor het onderhouden van contacten met de andere diensten van het korps. Hij/zij is bereid een collega te raadplegen en staat open voor zijn/haar ideeën.

 

3.8. Verbale uitdrukkingsvaardigheid

Beschikt over een goede verbale uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en kan zich behelpen in het Engels.

 

3.9. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Beschikt over een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Heeft een goede kennis van de Nederlandse taal en basiskennis van technisch Engels.

 

3.10. Bestuursvaardigheid

Beschikt over de vereiste organisatorische kwaliteiten om een vlotte manier van werken te garanderen.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek.
De geslaagde kandidaten worden daarna uitgenodigd voor een tweede selectieronde, die bestaat uit een schriftelijke test en een selectiegesprek.

Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Claerhout
Voornaam
Ruben
Functie
Adviseur ICT
E-mail
pz.westkust.ict@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
PZ Westkust