Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Administratief medewerker

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6609 N 18 04
Korps/directie/dienst
5433 - Kruibeke/Temse
Werkplaats
Nagelheetmakerslaan 1
9140 Temse
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale overheidsdiensten.

Vereiste ervaring

minimum 3 jaar ervaring in een administratieve functie

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

• U werkt voor de diensten Interventie, Verkeer & Projecten, onder de rechtstreekse leiding van het diensthoofd/commissaris.
• U zorgt voor de opmaak van de dienstplanning van voormelde diensten.
• U maakt de planning op van de wachtdiensten (OGP/OBP/INP/SL/…).
• U zorgt voor de dagelijkse registratie van de resultaten van allerlei opdrachten, toezichtsdiensten, verkeers- en snelheidscontroles, resultaten van projecten, ANPR-resultaten.
• U maakt de activiteitenkalender op.
• U bent het aanspreekpunt voor de dienst logistiek voor allerlei logistieke aspecten binnen de diensten Interventie, Verkeer & Projecten.
• U staat in voor de administratieve ondersteuning van het diensthoofd (o.a. notuleren tijdens vergaderingen, …).
• Uw takenpakket kan worden uitgebreid met andere administratieve taken, naargelang de noden van de politiezone.
• U rapporteert structureel en pro-actief aan het diensthoofd van de diensten Interventie, Verkeer & Projecten.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De plaats van tewerkstelling is : Politiecommissariaat, Nagelheetmakerslaan 1, 9140 Temse

Gewenst profiel

• Vertrouwd zijn met de courante informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook, ...).
• Noties hebben over de politieorganisatie.
• Inzicht hebben in de werking van de politiediensten.
• Oplossingsgericht en gestructureerd werken.
• Over uitstekende verbale en schriftelijke vaardigheden beschikken.
• Integer zijn.
• Verzorgd voorkomen.
• Opdrachten stipt en nauwkeurig uitvoeren.
• Behulpzaam, klantvriendelijk en beleefd zijn.
• Stressbestendig zijn.
• Transparant en volledig communiceren, zowel met interne als externe klanten.
• Op regelmatige tijdststippen rapporteren en feedback geven.
• Blijk geven van beschikbaarheid en flexibiliteit.
• Discreet, onpartijdig en betrouwbaar zijn met respect voor het beroepsgeheim en discretieplicht.
• Bereid zijn om opleidingen te volgen om de professionele kennis op te frissen en uit te breiden.
• Zich schikken naar de interne richtlijnen en werkingsprocedures van het korps en de dienst.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectie op basis van het advies van de selectiecommissie.

Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
De Bruyn
Voornaam
Katty
Functie
CP Interventie, Verkeer & Projecten
E-mail
katty.debruyn@police.belgium.eu
Telefoon
03/710.97.47
Korps/directie/dienst
PZ 5433