Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Administratieve assistent Human Resources/Personeel

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6211 T 19 01
Korps/directie/dienst
5341 - Zuid
Werkplaats
Demosthenesstraat 36
1070 Anderlecht
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
30
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

- werkt actief mee aan de goede uitvoering van de dienst overeenkomstig de richtlijnen die door het Diensthoofd HR/PER vastgesteld zijn
- legt regelmatig verantwoording af bij het diensthoofd HR/PER
- codering van de verloven en de prestaties van de personeelsleden in het systeem GALOP in naleving van de geldende normen betreffende de arbeidstijd organisatie
- controle van de regelmatigheid van de overgemaakte documenten en van de ondertekening ad hoc alvorens te coderen
- overmaking van de gegevens naar SSGPI
- de contactpersoon zijn voor de personeelsleden en de interne en externe partners betreffende voornoemde materies
- klassement

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Zone Zuid (Anderlecht-Sint-Gillis-Vorst) - 5341

Competenties/Specifieke diplomavereisten

- de organisatie van het politiekorps kennen
- bereid zijn om zich op de hoogte te houden van de evolutie van de wetgeving, de reglementen en andere richtlijnen met betrekking tot zijn functies
- de verschillende software beheersen (Word, Excel, Access, Email, …)
- kennis hebben van de reglementering die van toepassing is inzake de arbeidstijd organisatie
- SELOR Brevet – artikel 8 en art.10 – elementaire kennis

Gewenst profiel

- een vlot contact hebben met het publiek, het personeel, de andere directies en diensten
- beschikken over een bekwaamheid tot interne en externe communicatie
- beschikbaar zijn
- discreet, integer, loyaal en onpartijdig zijn
- nauwkeurig en methodisch zijn bij de uitvoering van zijn opdrachten
- zowel in ploeg als zelfstandig kunnen werken
- een goede motivatie hebben
- een open geest hebben
- zin hebben voor organisatie teneinde de opdrachten tijdig te kunnen vervullen
- een neutrale en objectieve houding aannemen
- stressbestendig zijn

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Informations

Naam
CAUDRON
Voornaam
Philippe
Functie
ADV
E-mail
philippe.caudron@police.belgium.eu
Telefoon
02/559.81.85
Korps/directie/dienst
5341