Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A2) - Adviseur - A2

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4103 N 19 02
Korps/directie/dienst
7308 - Coord En Steundirectie - Arr Oost-Vlaanderen
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Relevantie ervaring van 4 tot 6 jaar

Niveau
Adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als beleidsmedewerker:
* Op basis van de eigen expertise in de activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en de medewerkes te helpen bij hun taken.
* Op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.
* Dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
* De processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.
* De uitvoering van taken, activiteiten, procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.
- meewerken aan de praktische organisatie van evenementen, colloquia, activiteiten, vergaderingen, opleidingen, ...;
- vergaderingen op praktische wijze organiseren en ze coördineren;
- documentatiedossiers aanleggen;
- verslagen van interne vergaderingen opstellen;
- standaardbrieven voor de dienst opstellen;
- formulieren ontwikkelen;
- bij de hiërarchie verslag uitbrengen over de dagelijkse activiteiten.
* De richtlijnen, instructies, regelgeving en wetgeving in verband met de behandelde onderwerpen toepassen en doen toepassen en audits uitvoeren om een correcte uitvoering te garanderen van de taken die aan de organisatie zijn opgelegd.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

CSD Oost-Vlaanderen (coördinatie- en steundirectie) wordt geleid door de bestuurlijk directeur-coördinator. De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.
De beleidscel staat in voor beleidsondersteuning en procesbegeleiding ten gunste van CSD en FGP in het bijzonder, alsook van de geïntegreerde politie en het geheel van arrondissementele politiediensten en hun overheden in het algemeen. De beleidscel draagt zo fundamenteel bij tot de bepaling van strategische prioriteiten en de voorbereiding, uitwerking en opvolging van het algemene beleid. Het gaat onder andere om de volgende beleidsdomeinen: de strategische analyse, de geïntegreerde en projectmatige werking, de procesbegeleiding, de interne en externe communicatie, de arrondissementele beleidscyclus, het kwaliteitsmanagement en de organisatiebeheersing, het HR-beleid (competentieontwikkeling, kennismanagement, welzijnsbeleid, ...) en de veiligheid van de informatie.
In samenwerking met de interne en externe partners het beleid ondersteunen en de processen begeleiden voor de FGP en de CSD in het bijzonder, alsook voor de in het arrondissement aanwezige politiediensten en hun overheden in het algemeen om actief bij te dragen tot de bepaling van de strategische prioriteiten en tot de voorbereiding, uitwerking en opvolging van het algemene beleid rekening houdend met de geïntegreerde aanpak.

Extra aanbod
glijdende uren
fietsvergoeding
Gewenst profiel

- projectmatig kunnen werken, bereid om met een projectmethodologie te werken en als projectleider een groep medewerkers aan te sturen en op te volgen;
- beschikken over goede communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; in staat zijn om een presentaties te ontwerpen toegespitst op specifieke onderwerpen en deze presentatie te geven voor verschillende doelgroepen;
- kennis van de statuten (o.a. CP3) en de bepalingen die van kracht zijn;
- zich kunnen inwerken in een bepaalde materie en problemen kunnen oplossen in de uitvoering van het werk;
- advies geven aan de cellen indien een probleem te complex wordt voor de medewerkers van een cel;
- bereid zijn tot het volgen van opleidingen;
- assertief en stressbestendig zijn;
- discreet en betrouwbaar zijn met respect voor het beroepsgeheim;
- oog hebben voor prioriteiten en deze respecteren;
- kennis van de MS Word, Exel en PPT.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie.
Wervingsreserve van 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
De Paepe
Voornaam
Johan
Functie
Diensthoofd Beleidscel
E-mail
johan.depaepe@police.belgium.eu
Telefoon
09 237 15 67
Korps/directie/dienst
CSD Oost-Vlaanderen