Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A1) - Adviseur communicatie

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 4029 T 18 05
Korps/directie/dienst
7346 - Drp - Rekrutering & Selectie
Werkplaats
Luchtmachtlaan
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
de tijd van de missie
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Het communicatiebeleid van de dienst rekrutering en selectie van de federale politie adequaat uitvoeren en zich daarbij richten op de klanten en de eindgebruikers om de klanten zoveel mogelijk tevreden te stellen in overeenstemming met de doelstellingen van de organisatie.

A. Als Contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken

- Het eerste aanspreekpunt zijn voor de klant.
- Erop toezien dat de (interne en externe) informatie goed doorstroomt.
- De communicatie verzekeren met betrekking tot een wijziging van de aan te bieden communicatiediensten/-producten.
- Intern de rol van ambassadeur vervullen voor de klant.
- De samenvatting van de vragen van de klanten aan de technische experts doorgeven.
- …

B. Als Technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken

- De aanvragen, dossiers of situaties analyseren.
- De onsamenhangendheden en de punten van overeenkomst vaststellen.
- Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen.
- De obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen.
- Benchmarken met gelijkaardige organisaties.
- De communicatie naar de klanten toe intern controleren (mailing, website, intranet, documentatie, ...).
- Zich richten op de klanten binnen de organisatie.
- Tools ontwikkelen die de communicatie betreffende, afkomstig van en naar de klanten toe kunnen verbeteren (bv. Catalogus van de producten).
- De recente ontwikkelingen volgen op het gebied van customer relations management (CRM), customer service management, marketing en dienstverlening aan de onderzoeksnetwerken …
- Op proactieve wijze acties/projecten/concepten onderzoeken en ontwikkelen voor de klanten.
- Uit eigen beweging contact opnemen met potentiële klanten en hen voorstellen gebruik te maken van de creatieve en innovatieve acties/projecten/concepten die in het activiteitendomein werden ontwikkeld.
- Zijn communicatie aanpassen om doelgroepen aan te spreken die moeilijker te bereiken zijn.
- …

C. Als Auditor, de richtlijnen, instructies, regelgeving en wetgeving in verband met de behandelde onderwerpen toepassen en doen toepassen en audits uitvoeren om een correcte uitvoering te garanderen van de taken die aan de organisatie zijn opgelegd.

Voorbeelden van taken

- Controles van de klanten verzekeren, indien nodig met de hulp van interne of externe experts.
- Oplossingen zoeken en uitwerken om de communicatiediensten voor de klanten te verbeteren/uit te breiden.
- De communicatiebehoeften van de klanten/eindgebruikers inventariseren.
- Analyseverslagen opstellen.
- Verbetervoorstellen formuleren of procedures optimaliseren die op de (interne en externe) klanten zijn gericht.
- …

D. Als Dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken

- De opvolging van het beheer van de behoeften van de klanten verzekeren.
- Een goed administratief beheer van de klanten verzekeren (offertes, opvolging van de bestellingen, correcte facturering …).
- Toezien op een adequate vergaring en doorstroming van de informatie.
- De kwaliteit van de aan de klanten aangeboden diensten bevorderen in overeenstemming met de doelstellingen van de organisatie.
- Informatie of verduidelijkingen vergaren bij verschillende bronnen.
- De communicatiebehoefte in de door de aanvrager uiteengezette situatie nauwkeurig bepalen.
- De sleutelelementen van de aanvraag bepalen, analyseren en structureren.
- Erop toezien dat de interne en externe aanvragen doeltreffend worden opgevolgd.
- …

E. Als Vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken

- Contacten met de interne en externe deskundigen onderhouden.
- Praktijkgemeenschappen leiden met de communicatieverantwoordelijken van de gedecentraliseerde of gedeconcentreerde niveaus om goede praktijken te delen en de communicatie te professionaliseren en harmoniseren.
- Een betrouwbaar netwerk van referentiepersonen op het gebied van communicatie uitbouwen.
- Interne en externe partnerschappen uitbouwen.
- …

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De dienst Rekrutering en Selectie van de directie van het personeel is belast met het geheel van de rekruterings- en selectieprocedures en dit zowel voor de korpsen van de lokale politie als voor de federale politie, zowel voor het operationeel personeel als voor de medewerkers van het administratief en logistiek kader. Zij draagt dus bij uitstek bij tot de geïntegreerde werking van de politie.

De entiteit Rekrutering van de dienst Rekrutering en Selectie gaat doelgericht personen zoeken die gemotiveerd zijn voor een job bij de politie. De kandidaten worden zo accuraat mogelijk geïnformeerd over de verschillende loopbaanmogelijkheden en de bijhorende selectieproeven binnen de politie

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master in communicatie.

Gewenst profiel

Tweetalig zijn (Nederlands-Frans) is een meerwaarde.
Kennis van het Duits is een meerwaarde.
Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten (motivatie brief en curriculum vitae)

Selectiemodaliteiten in de eenheid

op dossier en daarna interview
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
ADAM
Voornaam
Nathalie
Functie
adviseur
E-mail
Nathalie.Adam@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 7993
Korps/directie/dienst
Selectie en recrutering dienst