Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur (A2) - Adviseur Database administrator

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4207 T 18 03
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

houder zijn van een diploma of getuigschrift dat minstens overeenstemt voor een aanwerving van niveau A master in informatica

Niveau
ICT-adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Onder het gezag van de dienstchef, als database beheerder, heeft hij/zij de verantwoordelijkheid om de operationaliteit van de databases van de zone te garanderen alsook de back-ups van alle informatica gegevens te verzekeren conform met de wetten ter bescherming van privé leven.
• hij/zij verzekerd de link tussen het functionele en technisch aspect van ISLP en moet de systemen dagelijks beheren ;
• hij/zij neemt deel aan de wachtdiensten ICT ;
• hij/zij zal verplicht alle opleidingen, die in relatie staan met zijn functie, volgen die georganiseerd worden door de federale of lokale politie alsook deze georganiseerd door privé organismen ;
• hij/zij verzekert de beveiligde toegangen tot de toepassingen en e-mail (LDAP, actieve directory, …) ;
• hij/zij staat de systeem beheerder bij alsook de netwerkbeheerder op het vlak van het beheer van de installaties, netwerken materiaal en software van de zone ;
• hij/zij stelt verslagen op voor zijn directe chef.
Kernactiviteiten :
• het opzetten van back-up procedures voor de verschillende technici en de opvolging van de uitvoering hiervan ;
• de dagdagelijkse controle van de databases (log bestanden, ruimte op de schijven, enz. …) ;
• de controle van de synchronisatie van de toepassingen met het toegangscontrole systeem ;
• het schrijven van scripts indien nodig … ;
• het beheer verzekeren van de programmatieploeg, het beheer van de intermenselijke relaties die dikwijls te maken krijgen met deadline stress, planning, evaluatie, noden op het vlak van opleidingen en/of materiaal ;
• zich verzekeren dat de ontwerpen, de ontwikkelingen en het beheer van de lokale informaticatoepassingen overeenstemmen met de geuite noden van de gebruikers en tot hun tevredenheid ;
• zijn werk documenteren en bijdragen tot de online documentatie.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Binnen de algemene functionele directie, is onze ICT-afdeling een strategische steunpilaar in alle aspecten van de dagdagelijkse politiewerking en ook van de functionering van de politiezone.
Onze zone investeert de laatste jaren sterk in de uitbouw van zijn ICT-infrastructuur. Daarnaast volgen we ook de trends van mobiele toepassingen en wordt sterk geïnvesteerd in de vernieuwing van onze applicaties.
Bij de ICT-afdeling van onze politiezone sta je in voor een strategische ondersteuning van de politiemensen op het terrein, maar ook voor de ander personeelsleden van de politiezone voor wat betreft radio-communicatie, informatica netwerk en telefonie.

Extra aanbod
Des crédits d’heures sont octroyés aux membres du personnel désireux de suivre une formation linguistique pour l’obtention du brevet Selor.
Des facilités de service sont également octroyées aux membres du personnel qui souhaitent utiliser les infrastructures sportives mises à leur disposition au sein de la zone (salle de fitness).
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master in informatica
• een grondige kennis hebben van de OS Windows 7/10, UNIX/LINUX ;
• een goede kennis hebben van de databases Caché, Mysql en Postgress met zijn protocollen en toebehoren ;
• een goede kennis hebben van de programmeertalen waaronder PHP, SQL, C-SHARP, … ;
• kennis hebben van technologische web georiënteerde tools zoals Javascript, html, CSS, … is een voordeel ;
• het brevet technisch beheerder bekomen binnen het jaar na indiensttreding ;

Gewenst profiel

• zowel in groep als individueel kunnen werken ;
• zijn verantwoordelijkheid dragen en kunnen rapporteren aan zijn collega’s en zijn dienstchef ;
• goede communicatievaardigheden hebben zowel mondeling als schriftelijk ;
• openstaan voor de problemen die de gebruikers van de ICT systemen kunnen ondervinden en heeft de wil om hier een oplossing voor te vinden en aan te bieden ;
• dynamisch en creatief zijn ;
• houder zijn van een rijbewijs type B ;
• flexibel en stressbestendig zijn en zich gemakkelijk kunnen aanpassen ;
• de wil hebben om zich te vervolmaken binnen de uitoefening van zijn functie.
Zich ertoe verbinden om in een hoofdstedelijke omgeving te werken en in een omgeving die het concept van de diversiteit binnen de geïntegreerde politie voorstaat.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Informations

Naam
PETERMANS
Voornaam
PASCAL
Functie
CP DIR ICT
E-mail
pascal.petermans@police.belgium.eu
Telefoon
02 279 79 21
Korps/directie/dienst
PZ Brussel HOOFDSTAD Elsene