Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A2) - Adviseur-diensthoofd Dienst beleid en beheer van personeel en middelen (klasse 2)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4603 N 19 03
Korps/directie/dienst
5434 - Lokeren
Werkplaats
Oude Vismijn 34
9160 Lokeren
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Vereiste ervaring van = of > 4 jaar en < 6 jaar

Niveau
Adviseur (A2)
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

 Beleid en beheer van het personeel, de logistieke en de financiële middelen
 Beleid en beheer inzake ICT
 Verzekeren van de integrale kwaliteitszorg en monitoring
 Beleidsondersteuning inzake ZVP
 Beleidsondersteuning inzake AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) als DPO
 Lid van het directiecomité van het korps

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoor en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Lokeren 5434
Oude Vismijn 34
9160 Lokeren

Gewenst profiel

 Deelnemen aan en begeleiden van werkgroepen, groepsgesprekken.
 Presentaties over voortgang en resultaten projecten, ter verduidelijking van managementsfilosofieën/concepten.
 Ideeën motiveren.
 Doornemen en begrijpen van wetenschappelijke literatuur, wetgeving, richtlijnen.
 Materie doorvertalen in adviesformulering naar het beleid toe.
 Notuleren verschillende overlegmomenten (werkvergadering, BOC, netwerkvergadering).
 Correspondentie diverse partners.
 Intern en extern aanspreekpunt.
 Theoretische en praktische kennis van het poltioneel-gerechtelijk en –bestuurlijk domein.
 Zich bewust zijn van de organisatiestructuur, -strategie en –doelstellingen en deze in stand houden.
 Kennis Windows toepassingen tekstverwerking (word), rekenbladen (excel), databases, mailsysteem.
 Afstemming van doelstellingen op missie, visie en waarden, ZVP en COP.
 Bepalen van indicatoren in functie van visie en de organisatiestrategie met het oog op het optimaliseren van processen.
 Weegt voor- en nadelen van opties af alvorens te beslissen doch beslist snel als de omstandigheden het vereisen.
 Koelbloedig en met zin voor maat reageren op onbekende en moeilijke situaties.
 Tijdens en na moeilijke situaties met hoge werk- en/of tijdsdruk en/of bij tegenslagen en/of kritiek efficiënt gedrag blijven vertonen.
 Het vermogen om niet toe te geven aan emoties, zijn zelfbeheersing behouden.
 Zelfvertrouwen, kalmte in moeilijke omstandigheden, vastberadenheid en zekerheid in de actie + aandacht hebben voor zorg naar de eigen medewerkers toe en hierop gepast reageren.
 Het uit eigen beweging voorstellen en/of ondernemen van acties, werk zien.
 Initiatieven nemen m.b.t. zichzelf en zijn directe collega’s + initiatief op vlak van bijsturen, verbeteren.
 Herkennen en signaleren van nakende/mogelijke probleemsituaties.
 Toepassen van uiteenlopende richtlijnen.
 Een grondige kennis bezitten van de theoretische basis die verband houdt met de functie (RPPol, UBPol, Tuchtwetgeving, arbeidstijdorganisatie enz...).
 In team kunnen werken.
 Verantwoordelijkheidsgevoel hebben.
 Beschikbaar zijn.
 Een goed voorkomen hebben.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie gebeurt met een selectiecommissie aan de hand van een case en een interview.

Informations

Naam
De Smet
Voornaam
Dirk
Functie
directeur operaties
E-mail
dirk.desmet@police.belgium.eu
Telefoon
09/340 95 50
Korps/directie/dienst
PZ Lokeren