Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur (A31) - Adviseur ICT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4010 T 19 05
Korps/directie/dienst
7631 - Djsoc - Fccu - Team Technical
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Relevante ervaring van 9 jaar of meer /expérience relecante de 9 ans ou plus

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master ICT : Houder van een universitair diploma met specialisatie in informatica

Type betrekking
Statutair
Niveau
ICT-adviseur (A31)
Voorstelling korps/directie/dienst

De centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) staat voor het uitvoeren van gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie en de ondersteuning van deze opdrachten wat de zware en georganiseerde criminaliteit betreft.

DJSOC/ Federal Computer Crime Unit (FCCU) pakt samen met de Regionale Computer Crime Units (RCCU's) de informaticacriminaliteit aan met als doel om in de cyberwereld de burger te beschermen tegen criminaliteit. FCCU fungeert als nationaal en internationaal aanspreekpunt, zowel strategisch als operationeel. De dienst levert gespecialiseerde steun aan RCCU's bij de behandeling van dossiers informaticacriminaliteit. FCCU beheert ook autonome dossiers in het kader van aanvallen op de kritieke infrastructuren in overeenstemming met de Col 9/2009 van het College van Procureurs-generaal.

Functiebeschrijving

U bent titularis van een universitair diploma met specialisatie in informatica, en hebt zin om in een politie omgeving te werken ?!

U verzorgt de hooggespecialiseerde technische component in een zeer specifieke niche van het ICT-gebeuren, in het kader van een opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek van Federal Computer Crime Unit (FCCU) of Regional Computer Crime Units (RCCU's).

De ICT-adviseurs, ingenieurs informatica behoren tot het team "Technical".

Hun expertise is een noodzaak opdat FCCU zowel haar eigen werking als haar steunverlening naar de RCCU’s correct kan uitbouwen, dit met als doel de belangrijke dossiers ICT-criminaliteit aan te aanpakken.

Nieuwsgierig ? Functiebeschrijving in bijlage

Gewenst profiel

Praktische kennis :

Inzicht in de organisatie - Bepalen en begrijpen van beleidsparameters met het oog op het optimaliseren van processen in gans de organisatie. Er een brede kijk op na houden over departementen heen en ontwikkelingen over de omgeving.

De corebusiness beheren - De procedures en structuren van de organisatie of de dienst ontwikkelen en opzetten. De nodige veranderingen invoeren en coördineren afhankelijk van de omstandigheden. De processen opvolgen en beheren.

Motiveren - Anderen erkennen en waarderen voor hun inzet, de eigen leiderschapsstijl aan hen aanpassen en de juiste verantwoordelijkheden aan de juiste personen toevertrouwen om het functioneren van het team te bevorderen.

 

Verwachte gedrag :

Relaties leggen  - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken,  een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.

Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A31 (minimum €54184.69 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Wervingsreserve: 24 maanden

Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
LUDINANT
Voornaam
Patrick
Functie
Directeur
E-mail
patrick.ludinant@police.belgium.eu
Telefoon
02/743.74.90
Korps/directie/dienst
DJSOC

Point de contact

Naam
Coppens
Voornaam
Dounia