Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A3 - Adviseur ICT – Directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4029 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6696 - Djsoc - Fccu
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
A3
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Master in informatica

Vereiste ervaring

Een relevant ervaring van 9 jaren is vereist // Une expérience relevante de plus de 9 ans est exigée

Maximum aantal inschrijvingen
35
Voorstelling korps/directie/dienst

 

De centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) staat voor het uitvoeren van gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie en de ondersteuning van deze opdrachten wat de zware en georganiseerde criminaliteit betreft. DJSOC ontwikkelt de programma’s die borg staan voor een geïntegreerde en integrale aanpak van prioritaire fenomenen (momenteel o.a. mensenhandel, mensensmokkel, witwassen, fiscale fraude, sociale fraude, diefstallen gewapenderhand, drugs, informaticacriminaliteit,…) of van toppics binnen deze fenomenen of verbonden aan deze fenomenen.

DJSOC verzekert hoogdrempelige onderzoeken in de domeinen die behoren tot de bevoegdheid van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (publieke omkoping, fraudem et openbare aanbestedingen,…) de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie (momenteel fiscale fraude, sociale fraude en witwassen) en de Federal Computer Crime Unit (computercriminaliteit, namelijk aanvallen op kritieke infrastructuur) en het leveren van steun voor wat de informaticacriminaliteit betreft.

 

Meer info over DJSOC/FCCU : Federal Computer Crime Unit | Federale Politie

 

Functiebeschrijving

 

De directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) is op zoek naar een IT-expert om de sectie " Federal Computer Crime Unit" te integreren.

Als IT-specialist komt u bij een team van IT-ingenieurs die verantwoordelijk zijn voor de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. U analyseert IT-gegevens en identificeert “malware” en stuurt de samenvattingen van uw analyses naar onderzoekers en andere geschoolde medewerkers.

Als technisch expert neemt u de rol van “helpdesk” over en biedt u ondersteuning in de onderzoeken waarvoor gespecialiseerde IT-tussenkomsten en/of -onderzoeken nodig zijn.

Geïnteresseerd? Raadpleeg hieronder de gedetailleerde functiebeschrijving (bijlage).

Gewenst profiel

Praktische kennis :

Inzicht in de organisatie - Bepalen en begrijpen van beleidsparameters met het oog op het optimaliseren van processen in gans de organisatie. Er een brede kijk op na houden over departementen heen en ontwikkelingen over de omgeving.

De corebusiness beheren - De procedures en structuren van de organisatie of de dienst ontwikkelen en opzetten. De nodige veranderingen invoeren en coördineren afhankelijk van de omstandigheden. De processen opvolgen en beheren. 

Motiveren - Anderen erkennen en waarderen voor hun inzet, de eigen leiderschapsstijl aan hen aanpassen en de juiste verantwoordelijkheden aan de juiste personen toevertrouwen om het functioneren van het team te bevorderen.

 

Verwachte gedrag : 

Relaties leggen - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus. 

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.

Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen. 

Wervingsreserve : 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
LUDINANT
Voornaam
Patrick
Functie
Directeur
E-mail
patrick.ludinant@police.belgium.eu
Telefoon
02/743.74.90
Korps/directie/dienst
7340 - Direction/Directie