Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A1) - Adviseur - Interne controle

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4203 T 19 03
Korps/directie/dienst
5341 - Zuid
Werkplaats
Demosthenesstraat 36
1070 Anderlecht
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
20
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving
 • de disciplinaire dossiers behandelen die door de dienst Interne Controle beheerd worden
 • de directie van de dienst Interne Controle bijstaan door het verzamelen en verschaffen van juridische raadgevingen
 • de juridische documentatie beheren
 • de disciplinaire dossiers superviseren op gebied van de procedure
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Zuid - Anderlecht, Sint-Gillis, Vorst

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master in recht

Gewenst profiel
 • In staat zijn het politiekorps te vertegenwoordigen in zijn domein ;

 • Een vlot contact hebben met het publiek, het personeel, de andere directies en diensten ;

 • Beschikken over een bekwaamheid tot interne en externe communicatie ;

 • Blijk geven van een grote beschikbaarheid in functie van de te beheren gebeurtenissen ;

 • Integer zijn ;

 • Discreet zijn ;

 • Een open geest hebben ;

 • Zin hebben voor organisatie en het opnemen van verantwoordelijkheden ;

 • Prioriteiten kunnen opsporen en vaststellen ;

 • In staat zijn om, binnen zijn activiteitendomein, projecten te bedenken en tot een goed einde te brengen.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie met eventueel kennistest

Informations

Naam
JACOBS
Voornaam
Johnny
Functie
Directeur Contrôle interne
E-mail
johnny.jacobs.1@police.belgium.eu
Telefoon
02/559.80.75
Korps/directie/dienst
ZP Midi