Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A1) - Adviseur Personeel en Organisatie

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4201 T 19 01
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
30
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de annwerving in de betrekkingen van de niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De adviseur staat de Directeur van de HRM afdeling bij in de ontwikkeling en implementatie van het personeelsbeleid van de politiezone.
De Adviseur legt rechtstreeks rekenschap af aan de Directeur van de HRM afdeling.

Naast de administratieve basistaken, zal hij/zij belast worden met :
- Als helpdesk fungeren voor de medewerkers van de personeelsdienst voor specifieke functionele domeinen.
- Projecten helpen definiëren, optreden als projectleider en vooruitgang van projecten bewaken.
- Tussen de adviseurs wordt een vervanger aangeduid van de personeelsdirecteur bij diens afwezigheid.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De meergemeentenzone Brussel HOOFDSTAD Elsene omvat het grondgebied van de stad Brussel; de deelgemeenten Laken, Neder-over-Heembeek en Haren; en de gemeente Elsene.
De bevolking is zeer divers en dat is merkbaar op verschillende vlakken. Niet alleen zijn alle sociale lagen van de bevolking vertegenwoordigd, maar ook een waaier aan nationaliteiten en etnische origines hebben in Brussel een vaste stek gevonden. Daarenboven kan men de aanwezigheid van verschillende nationale en internationale instellingen, administraties en bedrijven die zich op het grondgebied van onze politiezone hebben gevestigd niet negeren. Al deze evenementen beheren in de context van een grootstad is een echte uitdaging. Een gepast antwoord vinden is niet altijd gemakkelijk en de werking van de politiezone moet onder alle omstandigheden flexibel en creatief zijn.
De directie human resources van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene is belast met alle taken die een verband hebben met het personeelsbeheer van de politiezone : aanwerving en mobiliteit, beheer van de loopbanen, organisatie van de arbeidstijd, beheer van de afwezigen en werkongevallen, beheer van de sociale problematieken en dit, in overeenstemming met de verschillende juridische teksten op dit gebied.

Extra aanbod
Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die wensen een taalopleiding te volgen om het Selor-brevet te behalen.
Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren wensen te gebruiken van de zone (fitnesszaal).
Gewenst profiel

- projectmatig kunnen werken, bereid om met een projectmethodologie te werken en als projectleider een groep medewerkers aan te sturen en op te volgen;
- beschikken over goede communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; in staat zijn om een presentaties te ontwerpen toegespitst op specifieke onderwerpen en deze presentatie te geven voor verschillende doelgroepen.
- brede kennis van de statuten en de bepalingen die van kracht zijn;
- zich kunnen inwerken in een bepaalde materie en problemen kunnen oplossen in de uitvoering van het werk
- advies geven aan de cellen indien een probleem te complex wordt voor de medewerkers van een cel
- zich goed kunnen uitdrukken in de tweede landstaal (FR);
- bereid zijn tot het volgen van opleidingen;
- assertief en stressbestendig zijn;
- discreet en betrouwbaar zijn met respect voor het beroepsgeheim;
- oog hebben voor prioriteiten en deze respecteren;
- kennis van de MS Word, Exel en PPT, ervaring met het personeelsinformaticasysteem GALOP is een pluspunt.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de korpschef.

Informations

Naam
Hermans
Voornaam
Peter
Functie
DIR HRM
E-mail
zpz.polbru.hrm@police.belgium.eu
Telefoon
02/279.75.51
Korps/directie/dienst
HRM ZP 5339