Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A1) - Adviseur psycholoog assessor

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 4030 N 18 05
Korps/directie/dienst
7346 - Drp - Rekrutering & Selectie
Werkplaats
Luchtmachtlaan
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
de tijd van de missie
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Evalueren van de competenties van de kandidaten door middel van specifieke technieken om hen te kunnen selecteren voor een functie binnen de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus.

Als personeel ingezet voor testzaaltoezicht, toezien op het correct verloop van de collectieve geïnformatiseerde testen om scores op de competenties van de kandidaten te verkrijgen.

- Gegevens encoderen in geïnformatiseerde testprogramma's;
- Toelichting en testinstructies geven aan kandidaten;
- Toezicht houden op kandidaten tijdens testafname

Als personeel ingezet bij het persoonlijkheidsonderzoek, toezien op het verloop van alle subtesten en het rapporteren van de evaluaties om scores op de competenties van de kandidaten te verkrijgen.

- Selectiegesprekken voeren, kandidaten evalueren en schriftelijke rapporten opstellen;
- Afnemen van persoonlijkheidstesten en interpreteren van resultaten;
- Kandidaten observeren tijdens assessmentproeven, instructies geven, de competenties
evalueren en schriftelijke rapporten opstellen.

Als personeel ingezet bij de gesprekken voor een selectiecommissie, het voorzitterschap van dit jurygesprek waarnemen om scores op de competenties van de kandidaten te verkrijgen.

- De selectiedossiers toelichten aan de leden van de selectiecommissie;
- De taken verdelenonder de leden van de selectiecommissie;
- Het omkaderen en begeleiden van de leden van de selectiecommissie tijdens het gesprek en
de debriefing en een schriftelijk rapport opstellen.

Als personeel ingezet voor het onthaal van de kandidaten, het begeleiden en briefen van een groep kandidaten om een optimaal verloop van de testdag te verzekeren.

- Ontvangen en informeren van kandidaten over het verloop van de testen;
- Het toewijzen van kandidaten aan de assessoren volgens een vooropgestelde planning;
- Het laten invullen van verklaringen en vragenlijsten door de kandidaten;
- Het voorbereiden en beheren van de administratie van de dossiers.

Als personeel ingezet voor projecten, deelnemen aan werkgroepen om de kwaliteit en de relevantie van de assessmentcentertechnieken te verbeteren.

- Wetenschappelijke methodes tot testontwikkeling toepassen (pretesting, analyses,…);
- Collega's trainen tot het gebruik van nieuwe testinstrumentenInformatie delen / opleiding
geven aan partners (commissieleden, erkende politiescholen…).

Als personeel ingezet voor het overmaken van selectieresultaten, een oordeel over de competenties van de kandidaat formuleren om de ontwikkeling van de competenties te stimuleren.

- Een kwalitatief syntheserapport over de resultaten opstellen gedurende de selectieprocedure;
- Een contact leggen met de kandidaat om hem feedback te geven over zijn selectieresultaten;
het selectiedossier van de aspirant-inspecteur voorstellen aan de opleider /
klasverantwoordelijke van de politieschool

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De dienst rekrutering en selectie heeft als opdracht het organiseren van het geheel aan rekrutering- en selectieactiviteiten voor zowel de leden van het operationele kader als voor de leden van het administratief en logistiek kader ten behoeve van zowel de lokale politiezones als de federale politie. Aldus draagt zij bij uitstek bij tot de geïntegreerde werking van de politie.
Binnen de dienst rekrutering en selectie heeft de entiteit Selectie/Assessment Center als opdracht het organiseren van het geheel aan selectieactiviteiten voor leden van zowel Ops als CALog, voor zowel externe aanwervingen als voor promotiewedstrijden voor overgang naar een hoger kader/niveau.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master psycholoog

Gewenst profiel

Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Moernaut
Voornaam
Karen
Functie
adviseur
Telefoon
02/644 83 88
Korps/directie/dienst
Selectie en recrutering dienst