Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A1) - Adviseur Psycholoog bij het stressteam

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4200 N 18 05
Korps/directie/dienst
7025 - Drp - Pms - Stressteam
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De missies van onthaal en begeleiding van het Stressteam uivoeren, alsook deelnemen aan de wachtrol van contacteerbare en terugroepbare personen voor de crisis- interventies. Verder deelnemen aan de secundaire en tertiaire preventie van de psychosociale risico’s op het werk  om de psychische en lichamelijke impact van deze psychosociale risico’s op de personeelsleden van de geïntegreerde politie te verminderen en hun welzijn op het werk te bevorderen.

 

 • Als begeleider in het psychosociale domein, mensen bijstaan en begeleiden bij het oplossen van hun psychosociale problemen volgens de vastgelegde procedures of regels en de deontologische code om de medewerkers in staat te stellen hun fysieke en/of psychologische toestand te verbeteren en tot hun welzijn bij te dragen. 
 • Als technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.
 • Als opleider in de psychosociale risico’s op het werk, informatiesessies, en opleidingen geven en  de mensen sensibiliseren inzake de preventie van de psychosociale risico’s op het werk teneinde de psychische en lichamelijke impact van deze psychosociale risico’s op de personeelsleden van de geïntegreerde politie te verminderen en hun welzijn op het werk te bevorderen.
 • Als ondersteuning in de psychosociale risico’s op het werk, collectieve ondersteuning bieden aan risico-functiegroepen vanuit het psychosociale oogpunt (ploeg supervisie) teneinde de psychische en lichamelijke impact van deze psychosociale risico’s op de personeelsleden van de geïntegreerde politie te verminderen en hun welzijn op het werk te bevorderen.

 

Voor meer informaties, zie in bijlage de functiebeschrijving.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis medische zorgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van het Personeel verzekert onder andere volgende missies met betrekking tot het personeel:

 • Ze verzekert de morfologie van de federalepolitie;
 • Ze verzekert het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de diensten van de politie;
 • Ze verzekert de opdrachten van het personeelsbeheer van de federale politie, de voorstellen tot promoties inbegrepen, met uitzondering van de toewijzing van de functie commissaris generaal en directeur generaal;
 • Ze voert de selectieopdrachten uit en de opleiding van de personeelsleden van de politiediensten krachtens de wet toevertrouwd aan de federale politie;
 • Ze verzekert de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel;
 • Ze verzekert eveneens de persoonlijke en sociale ondersteuning te garanderen van de personeelsleden tijdens het uitoefenen van hun dienst, en ophun vraag, ook van de ersoneelsleden van de lokale politie;
 • Ze garandeert bovendien de organisatie en de uitvoering van activiteiten van expertise,administratie, controle en medische raad.

De Psychological Medical Service is een steunentiteit in het bijzonder gefocust op de therapeutische ondersteuning en expertise in de bredere zin van
het " welzijn op het werk".

Het Stressteam biedt een onthaal, een begeleiding en een psychosociale en emotionele opvolging aan, aan de personeelsleden van de federale politie en de lokale politie op hun vraag. Het verzekert een wacht met te contacteren en op te roepen personen voor crisisinterventies bij kritieke gebeurtenissen. Tot de missies behoren de primaire, secundaire maar vooral de tertiaire preventie, meestal op individueel niveau, inzake de psychosociale risico’s op het werk en hun gevolgen.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

• MASTER in de klinische psychologie

Gewenst profiel

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

 

Praktische kennis :

 

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet

voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand

liggende patronen of originele combinaties.

 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door

duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

 

Verwachte gedrag :

 

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de

organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en

behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd

overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen

functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,

vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

 

Gewoon werkplaats in BRUSSEL met een paar dagen in GENT

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Vandenberghe
Voornaam
Corinne
Functie
Adviseur
E-mail
corinne.vandenberghe@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 78 85
Korps/directie/dienst
DRP - PMS - STRESSTEAM