Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur strategie en beleid

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4167 T 19 03
Korps/directie/dienst
6707 - Djt (technische En Wetenschappelijke Pol)
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

3 à 6 ans d'expérience - 3 tot 6 jaar ervaring

Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

U hebt zin in een politie omgeving te werken ?

Als adviseur strategie en beleid, maakt u deel uit van de directie van de technische en wetenschappelijke politie (DJT).

U assisteert en adviseert de directeur DJT bij zijn missies en zorgt voor de coherentie ervan, onder meer :

 • leiding geven aan DJT en aan de personeelsleden van het operationele en administratieve en logistieke kader die er werkzaam zijn ;
 • de functionele leiding verzekeren van de laboratoria ven technische en wetenschappelijke politie en van de personeelsleden die er werkzaam zijn ;
 • rechstreeks verslag uit te brengen aan de directeur-generaal van de Federale Gerechtelijke Politie ;
 • ervoor te zorgen dat de nodige middelen beschikbaar worden gesteld om de goede werking van de technische en wetenschappelijke politie te waarborgen ;
 • verslag uitbrengen over de nationale activiteiten van de technische en wetenschappelijke politie ;
 • regelmatig bijeenkomsten organiseren met de afdelingshoofden en de hoofden van de laboratoria van technische en wetenschappelijke politie ;
 • de doeltreffende werking van de technische en wetenschappelijke politie garanderen

Daarnast voert U de volgen eigen taken uit :

 • bijdragen aan de vastelling, uitvoering, monitoring en evaluatie van strategieën (visie, doelstelling, maatregelen), processen en procedures voor een effectief en efficiënt beheer vanuit de directie ;
 • zorgen voor een goede uitvoering en opvolging van de strategie en richtlijnen van de directeur DJT door het personeel en andere partnerdiensten, voornamelijk door te zorgen voor de coördinatie en uitvoering van de taken en door bepaalde specifieke dossiers te volgen, afhankelijk van hun specialisatie en complexiteit.

Nieuwsgierig ? Meer info in de functiebeschrijving in bijlage

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De centrale Directie  van de technische en wetenschappelijke politie (DJT) maakt deel uit van de Generale Directie van de Federale Gerechtelijke Politie (DGJ)

DJT organiseert zich over  4 afdelingen :

 • de afdeling van de Gedragswetenschappen (DJT/GWSC) ;
 • de afdeling Identificatie ;
 • de afdeling LABO  ;
 • de afdeling voor de onderdrukking van vervalsing.

De directie van DJT verzekert volgende opdrachten:

 • de algemene en functionele politiek van de technische (= het onderzoek, het zichtbaar maken, het opnemen en het veilig stellen van sporen op een plaats delict en op alle betrokken plaatsen en objecten met als doel deze sporen te benuttigen om betrokken personen te identificeren en/of het verloop van de feiten te kunnen verklaren ; het in beeld brengen van de crimescene) en wetenschappelijke politie (= het behandelen van sporen volgens technische en wetenschappelijke methodes om er alle nuttige informatie uit te kunnen halen) ;
 • het beheer van specifieke middelen voor de werking en de kwaliteitscontrole ;
 • de coördinatie van vormingen voor de technische en wetenschappelijke politie;
 • het aanbod van een gespecialiseerde en operationele expertise en steun.
Gewenst profiel

Praktische kennis:

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag:

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Wervingsreserve : 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
SARTORIUS
Voornaam
Laurent
Functie
Directeur
E-mail
laurent.sartorius@police.belgium.eu
Telefoon
02/743.73.03.
Korps/directie/dienst
DJT