Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A11) - Adviseur - Vertaler OCAD

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4017 N 19 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6752 - Drp - P - Mi - Efe - Ext Opdr - Ocad
Werkplaats

1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Adviseur (A11)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Competenties
 • Vereist diploma: een voltooid licentiaats-, master- of doctoraatsdiploma met een taalkundige achtergrond (Vertaalkunde, Toegepaste Taalkunde, Taal- en Letterkunde,  Communicatiewetenschappen,…).
 • Belg zijn en in België woonachtig zijn en het genot hebben van de burgerlijke en politieke rechten.
 • In het bezit zijn van een veiligheidscertificaat "zeer geheim" of bereid zijn hiertoe een veiligheidsonderzoek te ondergaan (het niet behalen van het certificaat is een reden tot verwijdering of niet detachering).
Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

Het OCAD, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, is bevoegd voor de evaluatie van de terreurdreiging in België en de Belgische belangen in het buitenland (wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging).

Functiebeschrijving

Het OCAD is op zoek naar een adviseur-vertaler om de Cel Vertaling (bestaande uit vier personen) te versterken.

De adviseur-vertaler werkt rechtstreeks samen met de operationele departementen van het OCAD en de directie.

Taken en opdrachten:

 • Vertalen van de officiële documenten van het OCAD die naar buiten gaan (punctuele evaluaties, strategische analyses, gespecialiseerde teksten, wetteksten, jaarverslagen…), voornamelijk naar de eigen moedertaal, maar ook vanuit het Nederlands naar het Frans of Engels
 • Vertalen van niet-officiële documenten van het OCAD die bedoeld zijn voor interne communicatie op de dienst (dienstnota’s, verslagen van vergaderingen, nieuwsbrieven,…), voornamelijk naar de eigen moedertaal, maar ook vanuit het Nederlands naar het Frans
 • Geven van taalkundig advies aan de verschillende operationele departementen van het OCAD
 • Een terminologische, gespecialiseerde databank opstellen ten behoeve van het OCAD
Gewenst profiel
 • Je beheerst je moedertaal tot in de puntjes;
 • Je bent tweetalig Nederlands-Frans;
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Engels (mondeling en schriftelijk);
 • Je hebt prima communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, je kan je boodschap en taalgebruik afstemmen op je doelpubliek;
 • Je hebt een grondige kennis van het gebruik van een pc en MS Office Suite;
 • Je bent vertrouwd met de werking van verscheidene vertaalsoftware (Trados).

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
- Conform het KB van 24/08/2007 hebt u recht op een maandelijkse toelage bovenop uw salaris (OCAD-toelage);
- Mogelijheid tot gebruik van een dienst-smartphone met communicatieforfait voor mobiel internet en GSM (telefonie);
- Mogelijkheid om gebruik te maken van een laptop van het werk;
- Mogelijkheid om te telewerken;
- Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie;
- Mogelijkheid tot het bekomen van de premie 'tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest';
- Flexibel uurrooster met glijdende uren.
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
OCAM
Voornaam
OCAD
E-mail
srt@ocamocad.fgov.be
Telefoon
02/238 56 86
Korps/directie/dienst
OCAD - Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse