Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A2 - Advisor Sectiechef - Uniform

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4223 T 18 05
Korps/directie/dienst
7335 - Dgr - Logistiek
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Ervaring tussen 3 en 6 jaren/Expérience entre 3 et 6 ans

Niveau
A2
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Een sectiechef Uniform van de dienst Asset Management. Hij moet de personeelsleden van de sectie helpen betreffende hun takenbeheer en deze personeelsleden aanzetten tot de kwaliteit en de vooruitgang van hun dossiers. Hij moet het diensthoofd helpen voor het beheer en de coordinatie van de dienst. Hij plant activiteiten, richt een opvolgings- en beheersplan op en hij ontwikkelt een visie en strategie in overeenstemming met de strategie die uitgeschreven wordt door dienstchef en directie. Hij bevordert de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de sectiesleden.
Zijn einddoel is een kwalitatief aanbod van de uitrusting te verzorgen ten behoeve van de personeelsleden van de geïntegreerde politie.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

De dienst Asset Management staat in voor de implementatie en de goede werking van de logistieke keten teneinde tot een kwalitatieve logistieke dienstverlening te komen. Zij beheert de levering, het bezit, de circulatie en de ter beschikking stelling van de producten, vanaf de conceptie tot aan de eindklant. Deze dienst beheert de doorstroming en de voorraden van de (half) afgewerkte producten en de grondstoffen, maar ook de middelen (leveranciers, opslag, warehousing, transport,…), de uitrusting nodig voor de uitvoering van logistieke diensten (magazijnen, gereedschappen, machines, …), de fournituren (verpakking, verbruiksgoederen, energie, brandstoffen,…) , de diensten (planning, opslag, verpakking, handling, transport, export, douane, facturering, geschillen,…) alsook de informatie- en beheerscontrolesystemen.

De dienst Asset Management is onderverdeeld in vier secties, waaronder de sectie uniform. De sectie Uniform beheert de basisuitrusting en de functie-uitrusting voor de geïntegreerde politie.

Gewenst profiel

De gezocht sectiechef zal toch moeten:
- Stressbestendig functioneren
- Operaties (materiaal, personeel, ...) kunnen plannen
- Leadership hebben: personeelsleden beheren en motiveren om de bepalende doelstellingen te bereiken
- Ondernemend en vernieuwend voor de besluitvorming zijn
- de strategische en operationele doelstellingen in concreet acties kunnen vertalen
- georganiseerd werken en gemotiveerd zijn
- de personeelsleden luisteren
- in teamverband werken
- Klantgericht zijn
- zich ontwikkelen om aan de verbetring van de diensten deel te nemen
- Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven
- besluitvormingen kunnen nemen en mensen aansturen

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar
medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen
die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommisie: Later te bepalen.
Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DYCKMANS
Voornaam
Aurélie
Functie
Diensthoofd van DRL/RESOURCES
E-mail
DRL.Resources@police.belgium.eu
Telefoon
02 554 43 01
Korps/directie/dienst
DRL - Resources