Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A2) - Asset materials advisor (A2)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4221 T 18 05
Korps/directie/dienst
7335 - Dgr - Logistiek
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen

Vereiste ervaring

Ervaring tussen 3 en 6 jaren/Expérience entre 3 et 6 ans

Niveau
Adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Een adviseur die het diensthoofd steun zal aanbieden in het analyseren van de verschillende logistieke stromen binnen de directie.
en aanraden. Hij beheert de verschillende stromen (financieel,informatie...) met betrekking tot de dienstactiviteiten. HIj werkt als de tussenpersoon tussen de verschillende secties van de dienst en ook tussen de dienst Asset en de andere interne diensten ( directie van Financien, ...). Hij zet beheer- en opvolgingsindicatoren op en zoekt naar de beste aangepaste oplossingen voor de verschillende problemen die kunnen voorkomen. Hij zorgt voor een evenwicht vinden tussen klantendienst, de verschillende stocks en prijzen van voorraden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

De dienst Asset Management staat in voor de implementatie en de goede werking van de logistieke keten teneinde tot een kwalitatieve logistieke dienstverlening te komen. Zij beheert de levering, het bezit, de circulatie en de ter beschikking stelling van de producten, vanaf de conceptie tot aan de eindklant. Deze dienst beheert de doorstroming en de voorraden van de (half) afgewerkte producten en de grondstoffen, maar ook de middelen (leveranciers, opslag, warehousing, transport,…), de uitrusting nodig voor de uitvoering van logistieke diensten (magazijnen, gereedschappen, machines, …), de fournituren (verpakking, verbruiksgoederen, energie, brandstoffen,…) , de diensten (planning, opslag, verpakking, handling, transport, export, douane, facturering, geschillen,…) alsook de informatie- en beheerscontrolesystemen.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master in logistiek, engineering of business gewenst (lange cyclus 4 of 5 jaar).

Gewenst profiel

De gezocht adviseur lid zal toch moeten:
- werken met computerstools
- een generaal visie en strategie ontwikkelen
- vernieuwend zijn in de uitvoering van taken en in de oplossing van problemen
- verantwoordelijk zijn
- een multifonctioneel visie ontwikkelen: flexibiliteit en aanpassing aan de verschillende activiteiten
- aan ingewikkeld situaties kunnen mee omgaan
- In teamverband werken, met de andere leden
- Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven
- Informatie begrijpen en meedelen aan verschillende contactpersonen
- Klantgericht zijn: Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden
- Adviseren: Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise
- Georganiseerd en gemotiveerd zijn
- Stressbestendig functioneren
- Zich ontwikkelen
- Analytische denken en werken

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie: later te bepalen.
Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DYCKMANS
Voornaam
Aurélie
Functie
Chef de service DRL/RESOURCES
E-mail
DRL.Resources@police.belgium.eu
Telefoon
02 554 43 01
Korps/directie/dienst
DRL - Ressources