Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Assistent

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6615 N 19 01
Korps/directie/dienst
5423 - Aalter
Werkplaats
Stationsstraat 164
9880 Aalter
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Algemene taakinhoud
• Uitvoering van de wettelijke taken zoals omschreven in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, omschreven in titel IV van de nieuwe gemeentewet opgenomen in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
• Uitvoeren van de door de coördinator lokaal informatiekruispunt verstrekte opdrachten;
• Knelpunten signaleren aan de coördinator lokaal informatiekruispunt en oplossingsgericht adviseren;
• Samen met de medewerkers van de dienst lokaal informatiekruispunt instaan voor kwaliteitszorg en kwaliteitscontrole.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Aalter

Gewenst profiel

-Attitude
• Over een grote integriteit beschikken: respect voor anderen.
• In alle omstandigheden blijk geven van een correcte en loyale ingesteldheid.
• Ordelijk, methodisch, stipt en respect voor termijnen hebben.
• Aanpassingsbereid zijn.
• Klantvriendelijk zijn.
• Discretie.
-Kennis en vaardigheden
• Vlot gebruik van informaticatoepassingen (Word, Excel, ..)
• Algemene kennis van de eigen organisatie.
• Probleemoplossend denken en werken.
• Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken.
• Beschikken over mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
• Planmatig, punctueel en kwaliteitsgericht kunnen werken.
• Stressbestendig functioneren.
• Bijdragen tot een positieve werksfeer.
• Leergierig zijn en bereid zijn bij te scholen

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Praktische proef en gesprek met de selectiecommissie
Wervingsreserve van 24 maanden

Informations

Naam
D'haene
Voornaam
Tim
Functie
Commissaris van politie
E-mail
tim.dhaene@police.belgium.eu
Telefoon
09 325 23 00
Korps/directie/dienst
PZ Aalter