Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Assistent Brussel DWDH

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6056 T 19 14
Korps/directie/dienst
6755 - Drp - P - Mi - Efe - Ext Dst - Horeca
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Pas d'expériece requise

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

A. Als onthaalpersoneel, burgers doorverwijzen, informeren en hun vragen verzamelen om aan hun gerechtvaardigde verwachtingen te beantwoorden.

Voorbeelden van taken :

- De ontvangst van klanten op het secretariaat verzekeren.
- Het beantwoorden van telefonische oproepen.
- Het verwerken van binnenkomende mails.
- Antwoorden op vragen van klanten en hen alle benodigde inlichtingen met betrekking tot het aanbod van de dienst Horeca verschaffen en het doorsturen van complexe vragen naar de gespecialiseerde personen of diensten.
- …

B. Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken :

- Speciale activiteiten plannen (banketten, recepties, opleidingen, seminaries, mobiele keuken (teambuilding), …).
- Aanvragen ontvangen en deze met de klant mee opvolgen in overleg met de verschillende dienstverantwoordelijken (keukenchef, verantwoordelijke magazijniers, personeelsbeheer).
- De opvolging van de dossiers verzekeren, vanaf de reservatie tot de verzending van het dossier voor facturatie.
- Het logementsregister bijhouden : reservaties, programmering van de toegangskaarten, opmaken van de onderhoudsplanning, …
- …

C. Als gegevens-beheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken :

- Het uitvoeren van administratieve taken : uitvoeren van coderingswerk, verzorgen van het klassement, …
- …

D. Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken :

- Het ondersteunen van de andere afdelingen (directie, boekhouding, personeelsbeheer, kassa’s, keuken, …).
- Het opvolgen van voorraad bureaumateriaal,…
- …

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

Het doel van de vzw SSD is bijdragen tot het welzijn van het personeel van de Geïntegreerde Politie.

De dienst Horeca is belast met het beheer van de collectieve keukens, cafetaria’s en logementen.

De doelstelling van de dienst Horeca binnen de vzw SSD is het aanbieden van een kwalitatieve warme maaltijd aan een betaalbare prijs aan zoveel mogelijk personen op het werk.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis :

• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Onderhoud

Wervingsreserve : 24 maanden

Het inschrijvingsdossier moet verstuurd worden naar :
Per post :
vzw SSD
Genèvestraat 4, Bus 2
1140 Evere
Per e-mail : srt@ssd.be

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Retz
Voornaam
Reina
Functie
Directeur
E-mail
Dirhor@ssd.be
Telefoon
02/6427481
Korps/directie/dienst
6755 - DGR - DRP - EXTERNE DIENSTEN - HORECA